in

16 เครื่องมือวัด ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ทุกสาขางานช่างไม่ว่าจะเป็นงานช่างพื้นฐานหรืองานมืออาชีพมักจะต้องใช้ เครื่องมือวัด อย่างแน่นอนเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและนําไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบ สร้าง พัฒนาและซ่อมแซมชิ้นงานของคุณ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับ ตลับเมตร ระดับน้ำ เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ อุปกรณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้กันอย่างแน่นอน เครื่องมือวัดมีความสําคัญมากหากคุณต้องการจะทราบขนาดหรือปริมาณและคุณภาพของวัตถุทุกอย่างในโลกเลยก็ว่าได้ มันจําเป็นจะต้องมีการวัดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง 

ในปัจจุบันมีเครื่องมือวัดมากมาย ซึ่งถูกผลิตและพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการต่างๆ แต่ในบทความนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับ เครื่องมือวัด ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ว่ามีเครื่องมือวัดแบบนี้อยู่ด้วยหรอ? มันจะเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้งานที่เฉพาะเจาะจงทำให้เป็นเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางานได้ ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านบทความนี้กันได้เลยครับ

16 เครื่องมือวัด

1

เครื่องมือวัด ความละเอียดและทดสอบความแข็งของโลหะ

Portable Surface Roughness Tester
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความละเอียดและทดสอบความแข็งของโลหะ

ใช้วัดความละเอียด และทดสอบวัสดุที่เป็นโลหะและอโลหะ ใช้วัดเฉพาะความละเอียดของผิวงาน และ สามารถเลือกได้หลายระดับของความละเอียด ซึ่งเครื่องมือชนิดดังกล่าวจะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความกะทัดรัดและสะดวกในการพกพา แถมยังมีความแม่นยำสูง

2

เครื่องมือวัด ความแข็งของสแตนเลส

Universal Bevel Protractor
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความแข็งของสแตนเลส

เครื่องมือวัดชนิดนี้จะใช้ตรวจสอบคุณภาพความแข็งของเนื้อสแตนเลสตีล ซึ่งมีมาตราส่วนตั้งแต่ 300 mm. – 150 mm. อ่านค่าได้น้อยที่สุด 5 ลิปดาเเละมีค่าเที่ยงตรงแม่นยําสูง

3

เครื่องมือวัด ความเร็วลม

Airflow Meter
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมจะมีทั้งแบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก สามารถวัดความเร็วลมได้เป็นหน่วยวัดแบบ m/s และ km/hr ซึ่งในหลักการ งานจะอาศัยใบพัดเพื่อรับกระแสลม การแสดงค่าแบบอนาล็อกจะมีสเกลเพื่ออ่านค่าเป็นตัวเลข ส่วนระบบดิจิตอลจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบการหมุนของใบพัดที่มีความแม่นยำสูง

4

เครื่องมือวัด ระดับเสียง

Sound Level Meter
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ระดับเสียง

เครื่องวัดคลื่นเสียงนี้ นอกจากจะวัดระดับเดซิเบลเป็นตัวเลขในระบบดิจิตอลที่เที่ยงตรงของเสียง ได้แล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้เตือนในกรณีที่เสียงดังหรือเบาเกินกว่าที่ได้ตั้งโปรแกรมของเครื่องอีกด้วย ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานได้ในทุกพื้นที่และที่สําคัญ มีราคาที่สูงพอสมควร

5

เครื่องทดสอบความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measurement
เครื่องมือวัด
เครื่องทดสอบความหนาผิวเคลือบ

เครื่องมือนี้จะใช้ทดสอบความหนาของวัสดุที่เคลือบอยู่บนวัตถุ เช่น เหล็ก ชุบต่างๆเป็นต้น โดยจะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลและสามารถแสดงค่ามากถึงต่ำที่สุด รวมถึงค่าเฉลี่ยได้อีกด้วยซึ่งมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

6

เครื่องมือวัด ความเข้มของแสงสว่าง

Lux Meter
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความเข้มของแสงสว่าง

เครื่องมือนี้จะทําการวิเคราะห์แสงสว่างในที่ใดที่หนึ่ง เช่น ในห้องหรือพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ไม่ใช้ระบบอินฟราเรด เป็นต้น โดยเครื่องมือชนิดนี้จะทําการตรวจจับแสงไม่ให้มีความเข้มมากหรือน้อยเกินกว่าที่คุณได้ตั้งโปรแกรมในเครื่องไว้นั่นเอง

7

เครื่องมือวัด แก๊ส

Ultra-Sensitive Gas Leak Detector
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด แก๊ส

เครื่องมือนี้จะใช้ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันภายในท่อส่งแก๊ส พร้อมด้วยสัญญาณ Output ไปบังคับเครื่องระบายอากาศให้ทํางานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเครื่องวัดนี้ในบางรุ่น เมื่อ แก๊สเกิดการรั่วซึมจะเกิดสัญญาณเตือน และสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทํางานทันที ก่อนที่จะมีประกายไฟเกิดขึ้น

8

เครื่องมือวัด ความหนืดของเหลว

Rotational Viscometer
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความหนืดของเหลว

เครื่องมือวัดนี้ จะใช้วัดความหนืดในของเหลวต่างๆ วัดจากแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของเหลวเช่นพวก น้ำมันเครื่อง เพื่อให้ได้ค่าความหนืดที่มีความสัมพันธ์กับของเหลวนั่นเอง

9

เครื่องมือวัด ค่าความเป็นกรดหรือด่าง

pH Meter
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ค่าความเป็นกรดหรือด่าง

เครื่องมือวัดชนิดนี้ จะใช้ตรวจหาระดับค่ากรดในของเหลวต่างๆ เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้งานง่ายและมีการประมวลผลที่แสดงเป็นระบบดิจิตอลอีกด้วย เมื่อเทของเหลวหรือสายละลายลงในแก้วพอประมาณ จากนั้นจุ่มตัววัดลงไป เท่านี้เครื่องก็จะทําการประมวลผลได้ทันทีว่าในของเหลวหรือสารละลายนั้น มีค่าเป็นกรดหรือด่างนั่นเอง

10

เครื่อมืองวัด การสั่นสะเทือน

Vibration
เครื่องมือวัด
เครื่อมืองวัด การสั่นสะเทือน

เครื่องมือวัดนี้ มักจะนิยมใช้ในการตรวจการทํางานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และในโรงงานขนาดใหญ่ ที่การสั่นสะเทือนอาจเป็นปัญหาสําคัญของการบกพร่องที่จะนําไปสู่ความชํารุดเสียหายของเครื่องจักรได้นั่นเอง ดังนั้นเครื่องมือวัดประเภทนี้จะใช้ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น โดยตัวเครื่องจะประมวลและแสดงผลในระบบดิจิตอลที่มีความเที่ยงตรงสูง

11

เครื่องมือวัด ไทมิ่งไลต์

Timing Light
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ไทมิ่งไลต์

เครื่องมือวัดนี้ จะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาช่างยนต์ โดยเฉพาะการตรวจสอบมุมไทมิ่งของเครื่องยนต์และกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องยนต์ในขณะที่ทํางาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์การจุดระเบิดในเครื่องยนต์ รวมถึงระดับปริมาณไฟฟ้าในระบบเครื่องยนต์อีกด้วย

12

เครื่องมือวัด ตรวจรอยรั่วใต้พื้นดิน

Radiodetection
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ตรวจรอยรั่วใต้พื้นดิน

เครื่องวัดประเภทนี้จะใช้ตรวจจับรอยรั่วที่เกิดจากสายไฟ สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิลใยแก้วที่ อยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากในการตรวจสอบให้เกิดความแม่นยําได้ โดยเครื่องจะตรวจหาตําแหน่งที่เกิดการรั่ว ไหลของกระแสไฟฟ้าได้ทุกระดับ

13

เครื่องไฮโดรลิคสําหรับวัดมุม

Hydraulic Angle Meter
เครื่องมือวัด
เครื่องไฮโดรลิคสําหรับวัดมุม

เครื่องมือนี้ใช้สําหรับวัดมุมต่างๆที่วัดมุมได้ถึง 360 องศา เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก ที่สามารถทํางานได้หลากหลายลักษณะตามการใช้งาน

14

บล็อกเกจ์

Block Gages
เครื่องมือวัด
บล็อกเกจ์

บล็อกเกจ์คืออะไร เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สําหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดวัตถุแทบจะทุกชนิดบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งบล็อกเกจ์นี้จะผลิตจากสแตนเลสเนื้อดีและมีความราบเรียบละเอียดสูง อีกทั้งยังมีความเที่ยงตรงแม่นยําที่สูงมากอีกด้วย ในส่วนของการใช้งานก็เพียงนําบล็อกเกจ์ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ ที่เหมาะสมกับเครื่องมือวัด ทําการเทียบวัดกับตัวบล็อกเกจ์ หากระยะที่ปรากฏบนเครื่องมือวัดไม่ตรงกับระยะของบล็อกเกจ์ ถือว่าเครื่องมือนั้นไม่แม่นยำ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับระยะให้เครื่องมือวัดนั้นใหม่ โดยใช้บล็อกเกจ์เป็นตัวอ้างอิงและสอบเทียบในวิธีเดิมอีกครั้งจนกว่าจะได้ขนาดตามบล็อกเกจ์นั่นเอง

15

เวอร์เนียร์วัดรอยเชื่อม

Precision Welding Vernier Caliper
เครื่องมือวัด
เวอร์เนียร์วัดรอยเชื่อม

เครื่องมือวัดนี้จะอยู่ในตระกูลเครื่องวัดเวอร์เนียร์ ซึ่งจะใช้วัดรอยเชื่อมต่างๆแบบคร่าวๆ เพื่อให้รอยเชื่อมทั้งหมดไม่สูงหรือต่ำเรียบมากจนเกินไปโดยจะมีมุมในการวัดค่า คือ 60, 70, 80 และ 90 องศา สเกลจะแสดงเป็นหน่วยมิลลิเมตร

16

เครื่องมือวัด ความหนาของโลหะ

Ultrasonic
เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด ความหนาของโลหะ

เครื่องมือชนิดนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่งคลื่นกระจายไปกระทบที่ตัวโลหะ เพื่อให้เซ็นเซอร์ตรวจจับและวิเคราะห์ความหนาของโลหะ โดยจะประมวลและแสดงผลเป็นระบบดิจิตอล ใช้งานง่ายแต่มีราคาที่สูงพอสมควร

เช็คราคา เครื่องมือวัด ที่นี่

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by TiTlECNx

อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..จะหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

การทำ Dado Joint โดยใช้ Router

สว่านไร้สาย 18V. FESTOOL TPC18/4

รีวิว สว่านกระแทกไร้สาย 18V. FESTOOL TPC 18/4 เทคโนโลยีเจ๋ง