"เครื่องมือช่าง ที่เราใช้กันทุกวันนี้ถูกพัฒนามาจากอดีตสู่ปัจจุบัน มันเปรียบเสมือนอวัยวะพิเศษที่ช่วยให้มนุษย์ครองโลกได้จนถึงปัจจุบัน"
Dai
Graphic
[ff id="2"]