in

15 เครื่องมือเกษตร ที่คุณต้องมีไว้ใช้สำหรับสวนหลังบ้าน และสนามหญ้า (Garden and Yard)

งานสวน งานที่เหนื่อยและน่าเบื่อ?

งานสวน หรือตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านหรือรอบๆ ต้องอาศัยเครื่องมือละอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้น จึงควรมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วมากขึ้น 15 เครื่องมือเกษตร ที่ควรมีไว้ติดบ้าน เมื่อจำเป็นต้องใช้งาน


เลื่อยโค้ง Bow Saw

โครงเหล็กรูปร่างเหมือนตัว C ขนาดความยาวเท่ากับ แขนของผู้ใหญ่ มีแผ่นเหล็กบางๆ ยึดติดด้วยนอตที่ปลายทั้งสองข้างของขาตัว C เหล็กแผ่นบางๆ นี้เรียกว่า “ใบเลื่อย” มีลักษณะเป็นฟันเลื่อยเล็กๆ ซึ่งมีความคม เรียงตลอดความยาวอยู่ด้านหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเลื่อยลักษณะเดียวกันนี้ แต่ขนาดย่อมกว่าแบบตัว C โดยโครงเหล็กจะมีรูปแบนลงจนคล้ายรูปสามเหลี่ยม 

เครื่องมือเกษตร

ใช้เมื่อ ตัดกิ่งก้านต้นไม้เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดีและมีรูปทรงที่สวยงาม เรียกว่า “การตัดแต่งการตัดต้นไม้เรียกว่า “การโค่น” และการทำให้ต้นไม้และพุ่มไม้ เตี้ยในระดับเดียวกับพื้น เรียกว่า “การถาง” การตัดต้นไม้ที่ล้มและเล็มกิ่งก้านให้ มีขนาดเท่าฟื้นเรียกว่า “การเลื่อย” 

การใช้งาน เลื่อยโค้ง

1. เลือกเลื่อยกิ่งไม้ที่คุณสามารถยกได้สบายๆ ด้วยมือข้างเดียว 
2. สำรวจต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่ต้องการตัด และกะประมาณแนวที่จะตัดด้วยสายตาก่อน จากนั้นวาดเส้นด้วยชอล์ก สีเทียน หรือปากกาเคมีเตะในที่ที่ใช้ในการวิจัยที่มี 
3. จับโครงเลื่อยด้วยมือข้างที่ถนัดให้อยู่เหนือส่วนล่างสุดของใบมีด จากนั้นวางแนวฟันเลื่อยให้อยู่ตามแนวของเส้นที่ต้องการจะตัด 
4. วางเท้าทั้งสองข้างให้มั่น 
5. ต้องระวังมืออีกข้างของคุณ ถ้าไม่ได้อยู่บนตัวเลื่อยก็อย่าวางไว้ใกล้แนวตัดเพราะเลื่อยอาจพลาดไปโดนและตัดมือคุณได้ 
6. ออกแรงดันเลื่อย และลองสังเกตฝุ่นเลื่อยหรือเศษไม้ทื่ออกมา ถ้าฟันเลื่อยยังคมอยู่จะมีเศษไม้ออกมาไม้ได้ไม่มากนัก รวมถึงไม่ต้องออกแรงมาก ด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ แสดงว่าใบเลื่อยทื่อ อาจต้องเปลี่ยนใหม่ 
7. ดึงใบเลื่อยกลับให้สุดความยาว จากนั้นก็ผลักและดึงต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเลื่อยกินเนื้อไม้ได้หมด
8. ถ้าคุณต้องการตัดกิ่งไม้ที่มีน้ำหนักมากออกไป ให้ทำตามขั้นตอน 3 ขั้น ต่อไปนี้ เริ่มตัดครั้งแรกที่ระยะห่างประมาณฝ่ามือจากกิ่งหลัก ระยะประมาณ 1 ใน 3 ตัดครั้งที่สองจากบนลงมาด้านล่าง การทำเช่นนี้จะช่วยลดน้ำหนักของกิ่งโดยไม่ทำให้เปลือกไม้ไม่ฉีกออก และยังเหลือส่วนตอเอาไว้ด้วย จากนั้นนำส่วนตอที่เหลือ อยู่ออกด้วยการตัดจากบนลงล่าง ให้เหนือตำแหน่งของวงเปลือกไม้ ซึ่งเป็นบริเวณที่กิ่งไม้เจริญเติบโตออกมาจากกิ่งที่ใหญ่กว่า 

เช็คราคา เลื่อยตัดกิ่งไม้


คราดพรวนดิน Fork

ลักษณะเป็นไม้ท่อนสั้น มีมือจับรูปตัว D ที่ปลายด้านหนึ่ง และมีโลหะแบนโค้งเรียวยาวจำนวน 4 ซี่ (เรียกว่า “แง่ง”) อยู่ที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ส่วนที่เป็นแง่งของคราดพรวนดินมีความยาวประมาณจากข้อศอกถึงข้อมือของผู้ใหญ่ โดยแต่ละแง่งห่างกันประมาณ 2 หรือ 3 นิ้วมือ 

เครื่องมือเกษตร

ใช้เมื่อ ต้องการพรวนดินในสวนเพื่อช่วยให้รากพืชชอนไชได้ดีขึ้น แยกกอง หญ้าแห้งหรือส่วนผสมสำหรับทำปุ๋ยก่อนที่จะผสมกับดิน เคลื่อนย้ายของที่เคลื่อนที่ ยาก เช่น ใบไม้เปียก ปุ๋ยคอก หรือพรมที่ไหม้ไฟ 

ใช้งานคราดพวนดิน

ใช้งาน คราดพรวนดิน

1.ยืนในตำแหน่งที่สบาย จับคราดที่ด้ามจับ ให้ส่วนที่เป็นแง่งของคราดอยู่เหนือพื้นดิน 
2. ยกเท้าข้างที่ถนัดและวางบนส่วนโครงที่ยึดแง่งไว้ กดน้ำหนักเท้าลงบน คราดเพื่อให้จมลงในดิน 
3. งัดด้ามจับไปมาเพื่อทำให้เกิดการพรวนดิน กดด้ามจับลงเพื่อพลิกก้อนดิน จากแปลงปลูกพืช จากนั้นให้หมุนบิดคราดเพื่อให้ก้อนดินที่ติดร่วงลงมา 
4. ใช้ด้านข้างของคราดสับก้อนดินเหมือนเป็นขวาน
5. ทำขั้นตอนย้อนหลังจากข้อที่ 1 ถึง 5 ไปให้ทั่วบริเวณสวน 


รถเข็นงานสวน Garden Cart

ลักษณะเป็นกระบะหรือกล่องขนาดใหญ่บนล้อสองล้อ มีด้ามจับที่ทำให้สามารถยกได้อย่างรวดเร็ว ล้อของรถเข็นงานสวนนี้เป็นแบบมีซีล้อ โดยความสูงประมาณหัวเข่า อยู่ด้านข้างของกระบะ วัสดุที่ใช้ทำกระบะมาจากไม้อัด พลาสติก หรือโลหะ กระบะนั้นมีด้านสามด้านที่ใหญ่เพียงพอที่จะบรรทุกของที่หนัก หรือเคลื่อนย้ายได้ยาก อย่างหญ้าแห้งหรือเศษหมักหมมของตะไคร่น้ำ ถ่านไม้ ปุ๋ย อินทรีย์ ทราย และหิน ขณะที่ไม่ใช้งานขาค่ำจะทำให้รถตั้งอยู่ในแนวราบ ทำให้ สามารถกระดูกยกรถขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการยกที่มือจับ รถเข็นสองล้อเล็กเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะช่วยให้ สามารถขนย้ายของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้ด้วยตัวคนเดียว โดยการทำเพียง แค่ผลักและดึง ซึ่งแน่นอนว่าง่ายกว่าการยกหรือแบกหาม และเป็นการยากที่จะไม่ พูดเกินความจริงเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ของรถเข็นที่ทนงานหนัก

เครื่องมือเกษตร

ความแตกต่าง : มีทั้งรถสี่ล้อใช้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง รถเข็น บางคันมีกำลังขับเคลื่อนสูง มีแฮนด์รถสำหรับบังคับและปรับความเร็วได้หลายระดับ รถเข็นล้อเดียวเป็นสุดยอดของรถที่คล่องตัว ใช้งานสะดวก เพราะมีแค่ล้อเดียวอยู่ด้านหน้ารถ แต่ไม่ค่อยมั่นคงและต้องใช้แรงพยุงมากในการควบคุม ดังนั้นต้อง อาศัยทั้งการยกและการผลักไปพล้อมกัน แต่ก็ยังสามารถบรรทุกเคลื่อนย้ายปูน ปลาสเตอร์ที่เปียกหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมแล้วได้ 

เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน รถเข็นงานสวน

1. เลือกใช้รถเข็นที่ใหญ่พอเหมาะกับของแต่ละชนิดที่คุณต้องการจะบรรทุกแต่ก็ต้องไม่ลืมว่า อย่าเลือกรถที่ใหญ่เกินกำลังที่คุณจะเป็นมันได้
2. เคลื่อนรถให้เข้าไปใกล้สิ่งที่ต้องการบรรทุก จากนั้นก็ใส่ของเหล่านั้นลงไปในรถ สำหรับของที่หนักมากๆ ให้ยกมือจับเพื่อตั้งรถขึ้นในส่วนหน้าของรถ จากนั้นงัดของที่หนัก เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนส่วนขอบของรถเข็นเข้าไปใต้ของชิ้นนั้นได้ จากนั้น เอียงรถให้กลับสู่ตำแหน่งปกติ โดยสิ่งของที่มีน้ำหนักนั้นก็จะอยู่บนรถเรียบร้อยแล้ว
3. พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศว่าจะผลักหรือจะเป็นรถเข็น เมื่อผ่านที่ลาดชัน ต้องปรับทิศทางในการเคลื่อนที่ไปมา เพื่อที่จะเพิ่ม (หรืออาจลด) ความสะดวกจากการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
4. เมื่อคุณถึงจุดที่จะเอาของลงจากรถแล้ว ให้จอดรถเข็นเพื่อนำของลง การนำของลง เช่น ปุ๋ยคอก หรือกรวด หรือของที่หนักมากๆ อาจใช้วิธีการเท ด้วยการยกมือจับขึ้นเพื่อให้ด้านหน้ารถเข็นลดต่ำลง แต่ถ้าเป็นของที่แตกหักง่าย ต้องขนย้ายด้วยมือ 
5. เก็บรถเข็นไว้ในที่ร่มในสวนหรือคว่ำรถไว้ เพื่อไม่ให้น้ำฝนขังในกระบะ 


ส้อมพรวนดิน Hand Fork

อุปกรณ์ที่มีด้ามไม้หรือพลาสติก มีลักษณะคล้ายส้อม ขนาดใหญ่ เหมือนกับคราดพรวนดินที่ย่อขนาดลงมา มีทั้งชนิดส้อม 3 ซี่ และ 4 ซี่ ขนาดแผงซี่ใกล้เคียงกันกับเกรียงปลูกต้นไม้ 

ส้อมพรวนดิน

ความแตกต่าง : แต่ละซี่ของส้อมมีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ เป็นแผ่นเหล็กงอ เป็นรูปดาวปี มีลักษณะคล้ายกันกับคราดกำจัดวัชพืช แต่ซีเป็นเหล็กกลมเท่าปลาย นิ้วก้อย และมีปลายที่ซุ้มลง

ใช้งาน ส้อมพรวนดิน

  1. จับส้อมพรวนดินด้วยมือที่ถนัด
  2. แทงงไปในผิวดินและงัดขั้น ดินจะถูตะกุยขึ้นมมา
  3. แทงและงัดดินไปรอบๆ ต้น
  4. เสร็จงานแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด และวางผึ่งให้แห้ง

กรรไกรตัดตกแต่งพุ่มไม้, กรรไกรตัดหญ้า Hedge Shears

ใบมีดโลหะแบน 2 อันที่มีด้ามจับเป็นไม้หรือพลาสติก เชื่อมต่อกันที่กึ่งกลางด้วยหมุด เป็นจุดหมุนรูปร่างเหมือนตัว X ซึ่งด้ามจะบิดโค้ง ก่อนที่จะถึงจุดหมุน มีความยาวเท่าต้นแขน ใบมีดจะไม่ขบกัน แต่จะเคลื่อนตัวสวน กัน เมื่อตัดเล็มพุ่มไม้จะเกิดเสียงเฉพาะขึ้นจากความคมของใบมีดเหมือนกรรไกร 

เครื่องมือช่าง

ใช้เมื่อ : ตัดแต่งต้นไม้ตามทางเดิน แปลงปลูก และรอบๆ ต้นไม้ใหญ่ ตัด ไม้พุ่มส่วนที่เติบโตเกินความต้องการออก เช่น ต้นเข็ม ต้นชาฮกเกี้ยน และต้นไทร ทองที่ปลูกเป็นพุ่ม เพื่อรักษาขนาดและรูปร่างเอาไว้ ด้วยรูปทรงของกรรไกรตัดแต่ง พุ่มไม้นั้น เหมาะสำหรับตัดกลุ่มหญ้าทื่อ่อนนุ่ม หรือยอดไม้ที่เพิ่งแตกใบใหม่ 

เครื่องมือเกษตร

ใช้งาน กรรไกรตัดตกแต่งพุ่ม

1. จับด้ามไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ให้ใบมีดขนานกับพื้น ด้ามจับที่บิดขึ้นช่วยป้องกันนิ้วมือระหว่างที่ใบมีดตัดชิดติดกับดิน
2. กางมือทั้งสองข้างออกจากกัน เพื่อแยกใบมีดออก 
3. วางตำแหน่งของใบมีดที่ด้านบนหรือด้านข้างของต้นไม้ หรือหญ้าที่ต้องการตัด ขยับมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วไปพล้อมๆ กันทั้งสองข้าง เพื่อให้ใบมีด หุบเข้าและแยกออกเพื่อตัดแต่งต้นไม้ ทำขั้นตอนซ้ำๆ ตามต้องการ 
4. ทำความสะอาดและเช็ดใบมีดตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยหลังใช้งานแล้วหยดน้ำมันกันสนิมที่จุดหมุน เพื่อรักษาสภาพการทำงานให้ดีเช่นเดิม 

เช็คราคา กรรไกรตัดหญ้า


จอบ Hoe

เป็นเครื่องมือที่มีด้ามจับยาวทำด้วยไม้ มีโลหะโค้งงอ ติดอยู่ที่ปลายข้างหนึ่ง โดยปกติส่วนคอที่เป็นส่วนต่อจะมีโลหะหุ้มที่เรียกว่า “ปลอก” จอบมีลักษณะเหมือนตะหลิวที่ใช้ในงานครัว เพียงแต่มีส่วนที่เป็นโลหะติดกับด้าม ยาวกว่ามากเท่านั้น จอบเป็นเครื่องมือทำสวนพื้นฐานที่ใช้กับงานดิน ทำให้ดินร่วนซุย เปิดหน้าดินเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก ปิดหน้าดินหลังจากหยอดเมล็ด และกำจัด วัชพืชที่ไม่ต้องการออกจากแปลงปลูก 

เครื่องมือเกษตร

ใช้เมื่อ ต้องการสับดินและถางวัชพืชระหว่างการเพาะปลูก และบำรุงรักษา พันธุ์ไม้และสวนดอกไม้ 

เครื่องมือเกษตร

ใช้งาน จอบ

1. จับจอบไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง บริเวณเกือบบนสุดของด้ามจับ ส่วนมืออีกข้างจับไว้ที่กึ่งกลางของความยาวด้าม
2. วางใบจอบลงบนพื้นดิน ให้มือหนึ่งเป็นเสมือนจุดหมุน ยกจอบขึ้นและกดลง เพื่อให้ใบจอบสับลงไปบนพื้นดิน 
3. ใช้จอบสับดินอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดหน้าดินสำหรับหยอดเมล็ดพันธุ์พืช แล้วให้พลิกจอบขึ้นโดยเอาด้านสันลงบนดินแล้วลากเข้าหาตัว แล้วดันออกไป เพื่อผลักให้ดินคลุมเมล็ดพันธุ์พืช 
4. เมื่อเสร็จแล้ว บางเศษพื้นที่ติดอยู่ออก ล้างจอบด้วยน้ำสะอาด 


สายยางรดน้ำ Hose

ท่อกลวงยาว โค้งงอได้ ทำจากพลาสติกหรือยาง โดยมี ความอ้วนขนาดเท่าหัวแม่มือ และมีความยาวไม่จํากัดได้หลายเท่าของส่วนสูงของ คุณ มีข้อต่อเกลียวทำจากเหล็กติดอยู่ที่ส่วนปลายสุดทั้งสองด้าน โดยที่ข้อต่อทั้งสอง ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว อันหนึ่งจะเป็นปลอกที่มีเกลียวอยู่ด้านในหลวมกว่า อีก อันหนึ่งจะถูกตรึงแน่นและมีเกลียวด้านนอก ข้อต่อของสายยางรวมถึงส่วนประกอบ อื่นๆ ทั้งหมดมักเรียกกันว่า “ข้อต่อตัวผู้ (ส่วนที่สอดเข้าไปด้านใน) และ “ข้อต่อ ตัวเมีย” (เป็นส่วนที่ถูกสอดเข้ามา) ก๊อกน้ำมีเกลียวตัวผู้ที่เข้ากันพอดีกับเกลียวตัว เมียที่ส่วนปลายสุดของสายยาง โดยทื่อีกด้านหนึ่ง (ตัวผู้) ก็จะพอดีกับข้อต่อตัวเมีย ที่ไปต่อกับหัวฉีด สปริงเกลอร์ หรือสายยางเส้นอื่นๆ ปะเก็นในแต่ละข้อต่อจะเข้ากัน ด้วยดี เพราะเป็นตัวกันน้ำรั่วซึม สายยางจะเก็บไว้เป็นวง โดยอาจวางราบกับพื้นหรือ แขวนไว้กับตะขอที่ฝาผนังก็ได้ อาจม้วนไว้กับแกนทื่ออกแบบมาไม่ให้สายพันกันยุ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้น ดูเหมือนว่าสายยางจะเป็นตัวสร้างภาระให้กับคุณอย่างมาก 

เครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน สายยางรดน้ำ

1. เลือกสายยางที่ยาวพอจากก๊อกน้ำไปถึงจุดที่ต้องการใช้น้ำ 
2. ต่อข้อต่อตัวเมียของสายยางเข้ากับก๊อกน้ำ คลายสายยางจากขด แล้วลากไปตามพื้น ต้องระวังอย่าให้สายยางทบซ้อนกันหรืองอ เพราะจะทำให้น้ำไม่ไหล 
3. ถ้าสายยางมีหัวฉีดแบบปรับได้ที่ส่วนปลายสุด ให้ปิดหัวฉีดก่อน ถ้าคุณ ต้องการใช้สปริงเกลอร์ก็ต่อเข้าไป อีกวิธีหนึ่งก็คือ ปล่อยสายยางข้างที่เป็น อิสระวางบนพื้น เล็งไปยังจุดที่ต้องการใช้น้ำ 
4. กลับมาเปิดก๊อกน้ำ 
5. เดินกลับไปที่ปลายสาย ปรับหัวฉีดหรือสปริงเกลอร์ เพื่อให้น้ำออกตามต้องการ 
6. เมื่อเสร็จงานให้กลับมาปิดก๊อก แล้วกลับไปม้วนสายมาเก็บเพื่อใช้งาน 

ข้อควรระวัง : ในการขนย้าย ให้ถ่ายน้ำที่ค้างอยู่ในสายยางออกก่อน ถอดข้อต่อ ออกจากก๊อกน้ำ ยกสายยางขึ้นพาดบ่า และเดินไปเรื่อยๆ ตลอดความ ยาวของมัน คลายมันออกมา ให้ยกสายยางเหนือระดับไหลตลอดทาง ที่เดินไป


รถตัดหญ้า Lawn Mower

มีขนาดใหญ่ เสียงดัง ใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซิน มี ล้ออยู่ที่มุม และมีที่จับอยู่ด้านบนเป็นรูปตัว U รถตัดหญ้ารุ่นใหม่ๆ จะมีระบบ สตาร์ตเครื่องเอง และมีฝาปิดช่องเติมน้ำมันสองฝาบนตัวเครื่อง มีสายเคเบิลควบคุม และกลไกควบคุมแรงกดที่มือจับ มีใบมีดเป็นโลหะแบน ความยาวและความกว้าง ประมาณต้นแขนและฝ่ามือ ส่วนปลายจะคมทั้งสองด้าน ใบมีดจะอยู่ใต้ตัวเครื่อง ใกล้กับพื้นดิน ใบมีดจะตรึงไว้กับแกนเหล็กสั้นๆ ทื่อยู่ในแนวดิ่ง เมื่อเครื่องยนต์เริ่ม ทำงานตามขั้นตอนของแต่ละผู้ผลิตเครื่องที่ระบุไว้ อุปกรณ์ชิ้นนี้จะส่งเสียงดังและ มีควันออกมา จากนั้นใบมีดก็จะหมุนไปรอบๆ เหมือนกับใบพัดของเครื่องบิน 

เครื่องมือเกษตร

หลักการทำงาน : เครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายใน ทำงานเพื่อให้ใบมีดที่ คมหมุนด้วยความเร็วสูง และตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขวางทาง 

ความแตกต่าง : รถตัดหญ้าบางรุ่นมีระบบขับเคลื่อนตัวเองด้วยสายพานขับ ที่ต่อจากเครื่องยนต์มาที่ล้อหลัง บางรุ่นก็มีถุงผ้าใบขนาดใหญ่สำหรับเก็บใบหญ้าที่ ตัดแล้วไว้ข้างใน รถตัดหญ้าไฟฟ้าจะทำงานเงียบกว่ารถใช้น้ำมัน แต่มีกำลังน้อยกว่า และไม่สามารถทำงานได้ไกลเกินกว่าความยาวของสายไฟ รถตัดหญ้ารุ่นเก่าๆ ไม่มี เครื่องยนต์ แต่ใช้กลไกจากเกียร์ในการขับเคลื่อนใบมีดที่มีลักษณะแบนและบิดไปมา โดยต่อเข้ากับที่ล้อของรถตัดหญ้า ด้วยแรงผลักให้รถตัดหญ้าไปข้างหน้า จะทำให้ ล้อหมุนและทำให้ใบมีดหมุนตามไปด้วย 

เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน : 

1. เลือกวันทื่อากาศดี ฝนไม่ตก เพื่อตัดหญ้าในสนาม และเลือกเวลาทำงานที่ไม่ใช่เวลาพักผ่อนของคนอื่น
2. ตรวจสอบระดับของเหลวทื่อยู่ใต้ฝาของช่องเติมของรถตัดหญ้า ช่องหนึ่งสำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง อีกช่องหนึ่งสำหรับน้ำมันเครื่อง ถ้าระดับพร่องก็เติมให้เต็ม
3. ปรับความสูงของล้อรถให้ได้เท่าความสูงของหญ้าที่ต้องการหลังจากตัดแล้ว 
4. สวมเครื่องป้องกันการได้ยินและแว่นตานิรภัย เนื่องจากเครื่องจักรนี้ดู เหมือนไม่มีอันตราย แต่ก็เป็นเครื่องที่ส่งเสียงดัง และอาจทำให้ฝุ่น ทราย หรือกรวดฟุ้งกระจาย หรืออะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ในสนามหญ้ากระเด็นออกมา โดยเฉพาะเศษลวดจะอันตรายที่สุด
5. เปิดเครื่องยนต์ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
6. ผลักรถตัดหญ้าไปข้างหน้า หรือถ้าเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ให้เป็นมันไปข้างหน้าเหนือสนามหญ้า เพื่อความปลอดภัย ต้องระวังอย่าเข็นรถไป โดนเท้าของตัวเอง และอย่าสอดเท้าเข้าไปข้างใต้เครื่องในขณะที่รถยังวิ่ง อยู่ตัดหญ้าจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่ที่คุณต้องการ อย่าพยามตัดในส่วนที่มีหินหรือกิ่งไม้ตกอยู่เพราะมันอาจเข้าไปติดทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 
7. ปิดเครื่องยนต์ และลดระดับที่จับลงให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นดิน ยกรถตัดหญ้าเก็บที่เดิม ทำความสะอาดส่วนล่างด้วยการใช้ไม้แบนๆ ปาดเศษ หญ้าที่ยังติดอยู่ก่อนที่จะจอดเก็บไว้ในโรงรถ หรือโรงเก็บอุปกรณ์ทำสวนของคุณ

ข้อควรระวัง เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลการตัดหญ้า ให้ถ่ายน้ำมันออกจากเครื่องและเดิน เครื่องจนน้ำมันหมดถัง จะช่วยให้เครื่องติดได้ดีขึ้นสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป


เครื่องเป่าลมไล่ใบไม้ Leaf Blower

เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่สามารถสะพายแบกไว้บนหลัง ของผู้ใช้งานเหมือนกับเป้สะพายหลัง มีท่อสั้นๆ (หรือไม้คทา) หนาเท่ากับต้นแขน ทิ้งปลายห้อยลงพื้น ที่จับและระบบควบคุมถูกติดไว้ใกล้ส่วนบนสุดของเครื่องเป่า ลมไล่ใบไม้ พล้อมกับสายดึงสตาร์ตเครื่อง โช้กควบคุม และช่องเติมน้ำมันช่องเดียว (โดยทั่วไปต้องการส่วนผสมของเบนซินกับน้ำมันเครื่องประมาณ 50 : 1) ทั้งหมด ประกอบติดอยู่บนเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงาน ก็จะปล่อยลมแรงอย่าง ต่อเนื่องผ่านออกมาทางท่อ พล้อมเสียงดังรบกวนด้วยเช่นกัน 

เครื่องมือเกษตร

ใช้เมื่อ : เป่าใบไม้ที่ร่วงลงมาให้ไปรวมเป็นกองเพื่อดําเนินการต่อไป ไม่ว่าจะ เป็นแปลงเพาะปลูก ในป่า หรือบนรั้ว 

ความแตกต่าง : บางรุ่นมีแท็งก์ติดมาด้วย สำหรับพ่นปุ๋ยและยาฆ่าแมลงใน สวนผลไม้ เครื่องเป่าใบไม้ขนาดเล็กใช้พลังไฟฟ้า มีน้ำหนักเบา แต่ก็มีแรงพอที่จะ ทำความสะอาดชานของคอนโดมิเนียม และระเบียงอพาร์ตเมนต์ได้ 

เครื่องมือเกษตร

ใช้งาน เครื่องเป่าลมไล่ใบไม้

1. ใส่แว่นตานิรภัย สวมเครื่องป้องกันเสียง และถุงมือทำงาน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด เลือกเป่าใบไม้ขณะแห้งในช่วงบ่ายที่ลมสงบ 
2. เติมส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมลงในถัง
3. เดินเครื่องยนต์สองจังหวะตามในคู่มือ เครื่องยนต์สองจังหวะบางรุ่นอาจสตาร์ทติดยากในครั้งแรก 
4 กวาดหัวเป่าลมไปยังใบไม้ที่ร่วงอยู่เริ่มจากจุดที่ใกล้ตัวบ้านมากที่สุด แล้วค่อยๆ กระเถิบห่างออกไป เป่าใบไม้ให้กองรวมกันหรือเรียงเป็นแถว 
5. ใช้คราดกวาดใบไม้จากกองใบไม้ใส่ในถุงขยะหรือถุงผ้าใบกันน้ำ ซึ่งคุณสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ต่อไป


คราดกวาดใบไม้ Leaf Rake

เครื่องมือที่ทำจากไม้ มีลักษณะเป็นด้ามยาว ปลาย ด้านหนึ่งมีส่วนที่เป็นซี่ๆ รูปร่างแบนคล้ายพัดที่กางออกติดอยู่ส่วนพัดที่เป็นซี่ๆ ของคราดกวาดใบไม้นี้ มีความสูงประมาณหัวเข่าของคุณ ส่วนที่เป็นซี่ๆ นี้อาจมี ถึง 20 ซี่ หรือมากกว่า ตรงระยะปลายสุดปลายจะง้มลงเป็นมุมฉากที่มีความยาว ประมาณหัวแม่มือ มีคราดกวาดใบไม้มาก่อนที่จะมีเครื่องเป่าใบไม้ และเป็นไปได้ ที่สวนย่านชานเมืองจะใช้คราดกวาดใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง 

เครื่องมือเกษตร

ความแตกต่าง คราดขนาดเล็กที่มีน้อยกว่า 10 ซี่ สามารถตะกุยเอาเศษ สิ่งที่ไม่ต้องการออกจากแปลงปลูกได้ โดยไม่ทำลายต้นพืชที่บอบบาง คราดทำจาก ไม้ไผ่ที่ดีที่สุด แต่ก็อาจทำจากพลาสติกหรือลวดก็ได้ 

เครื่องมือเกษตร

ใช้งาน คราดกวาดใบไม้

1. เลือกวันที่แดดแรงและลมสงบ การคราดใบไม้จะทำได้ยากมาก หากทำตอนที่ใบไม้เปียกฝนหรือแม้แต่น้ำค้าง ใส่ถุงมือทำงานเพื่อป้องกันมือพอง 
2. จัดคราดไว้ในมือที่ส่วนบนของด้ามจับ และมืออีกข้างอยู่ที่กึ่งกลางของคราด เดินย่ําไปเรื่อยๆ ด้วยการสืบเท้าไปด้านหน้าในทิศทางเดียวกับมืออยู่ตอนบน 
3. กวาดคราดไปในทิศทางที่มีใบไม้ รักษาระดับให้ส่วนที่หุ้มของพัดใกล้กับพื้นดิน กวาดไปด้านข้างลําตัว โดยให้คราดใบไม้มาด้วย 
4. คราดใบไม้ให้เป็นแนว จากแนวให้เป็นกอง จากนั้นเอาใส่ถุงพลาสติก เพื่อนำไปกองรวมไว้สำหรับทำปุ๋ยหมักหรือไปทิ้ง


กรรไกรตัดกิ่งไม้ Loppers

มีด้ามจับที่ยาวเป็น 2 เท่าของแขน เชื่อมกันด้วยหมุด หรือข้อต่อ ใบมีดมีความยาวประมาณ 2 นิ้วมือ การเปิดและปิดด้ามจับทำให้เปิด และปิดใบมีดด้วย เช่นเดียวกับคีมและกรรไกร ใบมีดข้างหนึ่งมีลักษณะตรง และ มีด้านคม ส่วนอีกข้างจะแบน มีรูปร่างเหมือนทั้งตีทองแดง โดยอยู่ตรงข้ามซึ่งกัน และกัน 

เครื่องมือเกษตร

หลักการทำงานกรรไกรตัดกิ่งไม้ : หลักเรื่องคานและลิ่ม การกดด้ามที่ยาวของคีมช่วยส่ง กำลังมหาศาลไปยังใบมีดที่คมและสั้น 

ความแตกต่างของกรรไกรตัดกิ่งไม้ : คีมตัดกิ่งไม้บางชนิดมีด้ามจับที่ต่อยาวได้ หรือมีข้อต่อแบบ ทดแรงที่ช่วยเพิ่มกำลังตัดได้ บางชนิดมีใบมีดและใบทั่งเป็นรูปโค้ง โดยที่เป็น ผ่านเลยใบทั้งไป แทนที่จะสบกันเหมือนกับกรรไกรตัดกิ่งไม้ (Secateurs)

เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน กรรไกรตัดกิ่งไม้

1. เลือกคีมตัดกิ่งเพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีความอ้วนไม่เกินข้อมือเด็กเล็ก สำหรับกิ่งไม้หรือต้นอ่อนที่หนา ให้ใช้เลื่อยตัดต้นไม้ ก่อนทำงานให้ใส่ถุงมือผ้าหรือ หนังด้วย
2. อ้าปากคีม แล้วให้กิ่งไม้สอดเข้าไประหว่างฟัน 
3. วางเท้าให้มั่นคง จากนั้นกดด้ามจับเข้าหากัน คุณจะรู้สึกสนุกไปกับเสียงดังที่เกิดจากใบมีดตัดกิ่งไม้ 
4. เมื่อตัดสิ่งทื่อยู่เหนือศีรษะ ให้ถอยเท้าไปครึ่งก้าว เพื่อที่กิ่งไม้จะได้ไม่หล่นลงมาโดนศีรษะหรือขีดข่วนใบหน้าของคุณ 
5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เช็ดกรรไกรให้สะอาด ตรวจสอบใบมีดดู ถ้ามีรอยย่นหรือทื่อ ให้ลับกับหินลับมีด

เช็คราคา กรรไกรตัดกิ่งไม้ ได้ที่นี่


อีเต้อ Pick 

ด้ามจับทำจากไม้ทื่อวบสั้น เมื่อตั้งขึ้นมีความสูงระดับอก หัวเป็นแท่งเหล็กหนักที่มีด้านหนึ่งโค้งและเรียวแหลมออกจากกึ่งกลาง ทำให้มี รูปร่างเหมือนตัว T ส่วนที่เป็นแท่งเหล็กหนักของอีเต้อนั้นมีช่องเปิดตรงกึ่งกลาง ด้ามจับจะบานออกเล็กน้อยก่อนที่จะสวมเข้ากับส่วนช่องเปิด ซึ่งทำให้ด้ามแน่น กระชับกับส่วนหัว ความยาวของปลายเหล็กแต่ละด้านยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

เครื่องมือเกษตร

หลักการทำงาน : คานและโมเมนตัม ไหล่ของคุณเปรียบเสมือนแกนหมุน และแขนคือคานที่เป็นเส้นตรงจากไหลไปยังมือของคุณ ไปจนถึงความยาวจนสุด ปลายของหัวอีเต้อ รอบการแกว่งเกือบเป็นวงกลม แรงจากน้ำหนักที่ถูกเร่งให้เร็วนั้น มาจากส่วนหัวที่เป็นเหล็กและด้ามจับ พลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาตอนทื่อีเต้อ ตกกระทบพื้น 

การใช้งาน อีเต้อ 

1. ใส่รองเท้าบู๊ตและถุงมือก่อนทำงาน 
2. วางเท้าในตำแหน่งที่มั่นคงที่มุมขวาของบริเวณที่ต้องการขุดหลุม 
3. วางอีเต้อตั้งขึ้น โดยให้ส่วนหัวอยู่ที่พื้น จับด้ามจับด้วยมือทั้งสองข้าง 
4. กะด้วยตาว่าต้องการให้อีเต้อเจาะตรงไหน แล้วมองไปที่เป้าหมาย 
5. เพื่อสร้างโมเมนตัม ให้เหวี่ยงด้วยรูปแบบที่เกือบเป็นวงกลมด้วยแขนของคุณ เหวี่ยงอีเต้อจากจุดเริ่มต้นเหมือนกับมันเป็นลูกกอล์ฟ โมเมนตัมจะ เกิดขึ้นผ่านศีรษะ แล้วส่งกำลังอย่างแรงลงไป 
6. ใช้แรงงัดกระทำต่อพื้น ไม่ใช่ยก จึงจะแยกสลายดินและหินได้ 
7. ทำซ้ำจนกระทั่งเสร็จงาน กำจัดเศษดินและหินตามที่จำเป็น 


พลั่ว Spade 

รายละเอียดทั่วไป : เครื่องมือที่มีด้ามจับเป็นไม้ยาวและแข็งแรง มีแผ่น โลหะสวมอยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง แผ่นโลหะนี้มีขนาดประมาณศีรษะ โดยมีขอบบนเป็น เส้นตรง และขอบข้างโค้งกว้างขึ้น ใบพลั่วนั้นโค้งจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และ ทำมุมบรรจบกับด้ามจับที่ส่วนปลาย เมื่อตั้งใบพลั่วให้ส่วนปลายแตะพื้น ด้ามจับของพลัวจะมีความสูงประมาณคาง เมื่อใช้งานร่วมกับอีเต้อ พลั่วจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีกว่า สำหรับงานที่ต้องใช้แรงมาก เช่น การขุดหลุม บางคนเข้าใจผิดคิดว่าพลั่วเป็น อุปกรณ์ที่เป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความอ่อนประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ ของเกษตรกร เพราะเห็นว่ามันเป็นงานที่ลําบาก สกปรก และไม่สามารถทำเสร็จได้ โดยไม่ต้องพักเลย 

หลักการทำงาน : พลั่วถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถส่งแรงได้จากหลังสะโพก และขาไปยังด้านล่าง มุมของใบพลั่วและหน้าตัดขนาดเล็กทำให้มีคุณสมบัติในการตัดเหมือนมีด หากเปรียบเทียบกับอีเต้อ จะทำงานเหมือนไม้กระบองมากกว่า 

ความแตกต่าง : คนสวนอาจชอบพลั่วที่มีด้ามรูปตัว D สั้น ที่มีส่วนปลาย เป็นเหลี่ยมมากกว่า และยิ่งดีเวลาต้องการตัดหญ้าที่ขึ้นและทำขอบให้กับแปลงปลูก พลั่วสำหรับทำสวนเป็นพลัวที่มีขนาดเล็ก จับได้ด้วยมือเดียว ส่วนเครื่องมือสำหรับ ขดหลมปักเสา ลักษณะเป็นพลัวด้ามยาว 2 อัน หันหน้าเข้าหากัน มีจุดยึดอยู่บริเวณ โคนของใบพลั่วให้ติดกัน ขยับได้ในลักษณะเหมือนคีมเพื่อคีบหรือหนีบดินขึ้นมาจากหลุม  

เครื่องมือเกษตร

ใช้งาน พลั่ว

1. ใส่ถุงมือและรองเท้าบู๊ต 
2. เล็งส่วนปลายของพลั่วไปยังพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการขุดหลุม 
3. จับที่ส่วนบนสุดของด้ามพลั่ว จากนั้นยกเท้าข้างที่ถนัด และวางบนส่วนของโลหะที่ม้วนหรือพับด้านบนของพลั่ว 
4 โยกตัวไปข้างหน้าพล้อมกับดันพลั่วไปด้านล่างด้วยกำลังจากเท้า ใช้น้ำหนักตัวของคุณกับกล้ามเนื้อหลังและขา ด้วยวิธีการดังกล่าว ถ้าไม่กระทบกับหิน พลั่วก็จะเจาะลงบนพื้น ถ้าเช่นนั้นก็เปลี่ยนตำแหน่ง แล้วลองใหม่ 
5. งัดด้ามจับของพลัวลงไปยังพื้น เพื่อให้พลั่วตักและทำให้ดินแยกออกจากกัน 
6. เมื่อคุณเสร็จงานในแต่ละวัน ให้ทำความสะอาดพลั่วด้วยการเสียบลงใน ถังทราย จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด 

หมายเหตุ : ถ้าต้องการนำเศษหินหรือกรวดออกจากก้นหลุมลึก ให้ยืนที่ก้น หลุม แล้วจับพลั่วที่ปลายด้ามและกึ่งกลาง จากนั้นก็ช้อนลงไปเพื่อให้ใบพลั่วอยู่ใต้ ของที่ต้องการเอาออก ด้วยการเคลื่อนที่ของมือไปด้านหน้าเหมือนกับจุดหมุน ออกแรงดันที่ด้ามจับของพลั่วเพื่อยกเศษสิ่งของนั้นออกไปจากหลุ่ม จากนั้นบิดด้าม จับเพื่อทิ้งเศษของนั้นไว้ข้างๆ หลุม 


รถเข็นหว่านปุ๋ย, เมล็ดพืช Spreader 

รายละเอียดทั่วไป : ลักษณะเป็นกรวยเหล็กสูงเท่าหัวเข่า มี 2 ล้อและที่จับ มีช่องเปิดเล็กๆ อยู่ตรงส่วนก้นของกรวย อาจเปิดหรือปิดด้วยระบบกลไกที่ควบคุม จากที่จับต่ำลงไปจากช่องเปิดคือ ใบพัดขนาดเล็กที่หมุนไปรอบๆ เมื่อล้อหมุนหรือเข็นรถไปข้างหน้า 

เครื่องมือเกษตร

หลักการทำงาน : ด้วยเกียร์ขับชุดเล็กๆ สามารถส่งผ่านการเคลื่อนที่จากล้อ มายังใบพัด โดยวัสดุที่เป็นเม็ดหรือเมล็ดก็จะโดนตีกระทบด้วยใบพัดหลังจากที่หล่น ลงมาจากช่องเปิด ถ้าจําเป็น ใส่เครื่องป้องกันเสียง และแว่นตา 

เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน รถเข็นหว่านปุ๋ย

1. ตรวจสอบระดับน้ำมันและเติมถ้าจําเป็น ใส่เครื่องป้องกันนิรภัย 
2. เปิดเครื่อง กระชับสายนิ้วเข้ากับไหล่ จากนั้นจับที่ก้านเหลามือทั้งสองข้าง กระแทกส่วนเก็บเส้นไนลอนกับพื้น เพื่อให้เล่า ยืนออกมาด้วยแรงเหวี่ยง จากนั้นใบมีดทื่อยู่ในที่กำบังก็จะ ไนลอนให้ยาวพอดีใช้งาน
3. เคลื่อนที่ให้เส้นไนลอนหมนไปที่วัชพืชที่คุณต้องการตัด ลําต้นที่ยาวอาจ เข้าไปพันในเครื่องตัดได้ ดังนี้การตัดหญ้าหรือวัชพืชที่ยาว จะต้องค่อยๆ ลดตำแหน่งเครื่องตัดแต่งลงจากบนมาหาล่าง 

ข้อควรระวัง ระวังอย่าให้เครื่องตีลงบนท่อนไม้ เพราะจะทำให้แตกและเสียหายได้


เกรียง Trowel 

อุปกรณ์ที่มีด้ามเป็นพลาสติกหรือไม้ เชื่อมต่อเป็นอัน เดียวกันกับใบมีดขนาดเท่าฝ่ามือ ที่มีลักษณะเรียวแคบลงจนเป็นปลายแหลม ด้วย ขนาดดังกล่าว เกรียงเหล็กจะเหมาะมากกว่าการขุดหลุมบนพื้นด้วยนิ้วมือที่เป็นเนื้อ อ่อนๆแว่น 

เครื่องมือเกษตร

ยังใช้ได้กับ : เป็นของเล่นตักทรายตามชายหาดของเด็ก 

ความแตกต่าง : ใบเกรียงมีขนาดเท่าฝ่ามือ เครื่องมือสำหรับการเตรียม พบสิ่งปลูก มักมีเกรียงที่มีขนาดเข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าวรวมมาด้วย เกรียงช่างปูน (Mason’s Trowels) มีลักษณะแบน ใบมีดมีรูปร่างเหมือนเพชร

เครื่องมือเกษตร

การใช้งาน เกรียง

1. จับเกรียงงานสวนไว้ที่มือข้างหนึ่งเหมือนกับมันเป็นไม้พายสำหรับทำ 
2. เล็งส่วนปลายของเกรียงไปยังตำแหน่งที่ต้องการขุดหลุม จากนั้นจึมเศสลงดิน ตักดินขึ้นมาจากรู และกองลงไปข้างๆ 
3. วางเกรียงลงเมื่อคุณต้องการหยอดเมล็ดหรือหัวพืชลงหลุม หยิบเกรียงปาดดินที่คุณกองไว้ในข้อที่ 2 เพื่อเอามากลบหลุม 
4. ล้างเกรียงด้วยน้ำสะอาดเมื่อเสร็จงานเกรียงมักจะเป็นเครื่องมือทำสวนชิ้นแรกๆ เมื่อคิดจะปลูกต้นไม้ ไม่ ว่าจะลงในแปลงดิน หรือปลูกในกระถาง

คำแนะนำเพิ่มเติม เกรียงมักจะเป็นเครื่องมือทำสวนชิ้นแรกๆ เมื่อคิดจะปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะลงในแปลงดิน หรือปลูกในกระถาง


เช็คราคา เครื่องมือเกษตร ได้ที่นี่

What do you think?

17 Points
Upvote Downvote

Comments

Comments

Loading…

0

Written by Simon Harper

THE TECHNOLOGY IS ONE

เครื่องมือช่างไฟฟ้า

22 ข้อพื้นฐานการใช้ เครื่องมือช่าง อย่างปลอดภัย

เครื่องกำเนิดไฟ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง