in

เรื่องน่ารู้ของ “โต๊ะเลื่อย” วงเดือน สำหรับมือใหม่

โต๊ะเลื่อย

โต๊ะเลื่อย วงเดือน (Table Saw)

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับไม้กระดานหรือแผ่นไม้อัดขนาด 120 ซม. X 240 ซม. จากแผ่นไม้ต่าง ๆ โต๊ะเลื่อยนี้ สามารถตัดได้ทั้งแบบริป (rip) และการตัดแบบขวาง (cross) การตัดทั้งสองแบบนี้สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งใบเลื่อยยังนำกลับมารับคม เพื่อใช้งานใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้คุณสามารถเสริมจิ๊กที่ทำขึ้นเองหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้การทำงานของคุณออกมามีคุณภาพดีขึ้นได้อีก ด้วยเหตุนี้ “โต๊ะเลื่อยวงเดือน” ยังไม่มีเครื่องมือใดเทียบได้สำหรับการตัดซ้ำแบบต่อเนื่อง และยังมีประโยชน์สำหรับการทำข้อต่องานไม้ขั้นพื้นฐาน เช่น กล่อง, ข้อต่อแบบร่องลึก, เดือยแบบเปิด และอื่น ๆ

ความแม่นยำและกำลังของ โต๊ะเลื่อยวงเดือน ช่วยให้ช่างไม้สามารถตัดได้หลายรูปแบบ โดยเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น การเลื่อยสี่เหลี่ยม และตรงด้วยเครื่องมือช่าง, การตัดแบบนี้ต้องใช้ทักษะ และเวลามาก เพราะฉะนั้นช่างไม้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเราได้แนะนำ และอธิบายไว้ในบทนี้ สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม, สม่ำเสมอ, การตัดที่สะอาด ไม่เลอะเทอะ และออกแรงเพียงเล็กน้อย

โต๊ะเลื่อยวงเดือนได้ถูกกำหนดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อยที่ใช้ โดยขนาดใบเลื่อยที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ ขนาด 8 และ 10 นิ้ว ทั้งนี้ยังมีใบเลื่อย รุ่นต่าง ๆ ที่จำหน่ายทั่วไปในขนาด 8,9, 10 และ 12 นิ้ว

เมื่อคุณต้องการจะเลือกใช้งาน โต๊ะเลื่อยวงเดือน คุณจะต้องคำนึงถึงประเภทของงานไม้ที่จะทำก่อน  ซึ่งเครื่องเลื่อย ทำการเลื่อยแบบปิดสนิททั่วไปจะใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 – 3 แรงม้า ในการขับเคลื่อนิ ใบเลื่อย ขนาด 10 นิ้ว ถ้าหากปรับแต่งโต๊ะเลื่อยของคุณอย่างเหมาะสม มันสามารถตัดชิ้นงานขนาด 3 นิ้วซ้ำ ๆ ได้โดยไม่ร้อนเกินไป

หากงานส่วนใหญ่ของคุณใช้ไม้ที่มีความหนา 1 นิ้ว ซึ่งมักจะใช้สำหรับทำตู้ อาจเปลี่ยนใบเลื่อยเป็นขนาด 8 หรือ 10 นิ้ว โดยใช้โต๊ะเลื่อยมอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า ของผู้รับเหมาแบบเปิดจะเป็นทางเลือกที่มีราคาไม่แพง และสามารถทำการติดตั้งเครื่องบนฐานเคลื่อนที่ได้ ส่งผลให้การใช้งานโต๊ะเลื่อยมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในการทำงาน

สำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวหรือใช้งานในพื้นที่จำกัด คุณสามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะเลื่อย ไปรอบ ๆ ไซต์งานเพียงตัวคุณเองได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณจะเลือกใช้งานโต๊ะเลื่อยให้ระวังการจัดอันดับแรงม้าที่เกินจริง จึงต้องตรวจสอบแผ่นมอเตอร์:
1) มอเตอร์ 1.5 แรงม้า ที่เหมาะสมควร (ที่เสถียร) ใช้ประมาณ 1,610 วัตต์ (14 แอมป์ที่ 115 โวลต์)
2) มอเตอร์   3 แรงม้า ที่เหมาะสมควร (ที่เสถียร) ใช้ประมาณ 3,450 วัตต์ (14-15 แอมป์ที่ 230 โวลต์)

โดยยึดชิ้นงานเข้ากับจิ๊กเดือยอย่างแน่นหนา ช่างไม้ก็ตัดส่วนเดือยของข้อต่อแบบร่องและเดือยแบบเปิด จิ๊กถูกนำโดยรางที่เลื่อนในช่องเกจวัดองศาของ โต๊ะเลื่อย

กรณีที่ควรใช้งานจริง ต้องใช้ตัวป้องกันใบเลื่อยของคุณทุกครั้งที่ทำได้ ภาพประกอบสิ่งนี้ทำเพื่อความชัดเจนของเท่านั้น
กรณีที่ควรใช้งานจริง ต้องใช้ตัวป้องกันใบเลื่อยของคุณทุกครั้งที่ทำได้ ภาพประกอบสิ่งนี้ทำเพื่อความชัดเจนของเท่านั้น

ส่วนขยายไม้นี้ใช้ขันเกลียวให้เข้ากับเกจวัดองศา, ช่วยในการตัดข้อต่อกล่องสำหรับลิ้นชักและงานเคส เช่น จิ๊กที่ผลิตโดยโรงงาน ช่วยการทำงานของโต๊ะเลื่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ในภาพประกอบบางส่วนนี้ โต๊ะเลื่อยจะแสดงการทำงานโดยไม่มีตัวป้องกันใบเลื่อย ในกรณีที่ควรใช้งานจริง ต้องใช้ตัวป้องกันใบเลื่อยของคุณทุกครั้งที่ทำได้ ภาพประกอบสิ่งนี้ทำเพื่อความชัดเจนของเท่านั้น

องค์ประกอบของ โต๊ะเลื่อย วงเดือน (Anatomy OF A Table Saw)

องค์ประกอบของโต๊ะเลื่อย (Anatomy OF A Table Saw)
องค์ประกอบของโต๊ะเลื่อย (Anatomy OF A Table Saw)

โต๊ะเลื่อย วงเดือน ขนาดใหญ่หรือเล็กนั้นเป็นชุดมอเตอร์และอาร์เบอร์ที่ติดอยู่กับตู้ฐานหรือขาตั้ง อาร์เบอร์อาจติดตั้งโดยตรงกับเพลามอเตอร์ หรือเชื่อมต่อกับมอเตอร์ด้วยสายพานและรอก โดยทั่วไปใบเลื่อยที่ดีกว่าจะมีสายพานมากกว่าหนึ่งเส้น

การปรับใบเลื่อยที่แม่นยำทำได้โดยใช้มือหมุนล้อสองตัวที่อยู่ใต้โต๊ะเลื่อยวงเดือน

ส่วนประกอบ/องค์ประกอบของโต๊ะเลื่อย
ส่วนประกอบ/องค์ประกอบของโต๊ะเลื่อย

ควบคุมการตัดตรงหรือเอียงของใบเลื่อยของโต๊ะเลื่อยวงเดือน ได้โดยการปรับมุมใบเลื่อย จาก 90 องศา ไป 45 องศา

รั้วซอยส่วนใหญ่จะเลื่อนแถบนำทางด้านหน้าและด้านหลังแบบยาว เพื่อควบคุมการตัด รั้วซอยบางเครื่องจะมีเทปวัดติดอยู่ แล้วยังสามารถล็อคได้ทุกที่ตามรางในระยะที่คุณต้องการบนโต๊เลื่อยวงเดือน

การอ่านค่าอิเล็กทรอนิกส์บนแถบนำด้านหน้า แม้ว่าช่างไม้ที่มีประสบการณ์แล้ว ก็ยังมักจะใช้เทปวัดแบบใช้มืออยู่และการตัดตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความกว้างของการตัดของโต๊ะเลื่อย

โต๊ะเลื่อยขนาด 8 นิ้ว แบบพกพา ส่วนใหญ่สามารถทำงานคล้ายกับ โต๊ะเลื่อย ขนาดใหญ่ได้ มักจะวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือบนเครื่องเลื่อยยนต์

โต๊ะเลื่อยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • Blade guard = ตัวป้องกันใบเลื่อย  : ฝาครอบใสที่ใช้ป้องกันอันตรายจาก ใบเลื่อย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติงาน และฝาครอบนี้สามารถที่จะปรับให้สูง-ต่ำได้
 • Auxiliary table inserts = : เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของไม้ตกลงไป ถ้าร่องกว้างเหมาะสำหรับ dado หรือ หัว mold-ing
 • Standard table inserts = ตัวป้องกันเศษไม้ตกลงไปใต้ โต๊ะเลื่อย
 • Miter gauge = รั้วตัด : ช่วยบังคับชิ้นงานขนานไปกับโต๊ะ สำหรับการตัดแบบขวาง ทั้งนี้ยังสามารถปรับเลื่อนไป-มาบน โต๊ะเลื่อย และยึดให้อยู่ในตำแหน่งใด ๆ ก็ได้
 • Rip fence = รั้วซอย : ช่วยบังคับชิ้นงานขนาดไปกับโต๊ะสำหรับการตัดแบบริป ทั้งนี้ยังสามารถปรับเลื่อนไป-มาบน โต๊ะเลื่อย และยึดให้อยู่ในตำแหน่งใด ๆ ก็ได้
 • Roller stand = ขาตั้งลูกกลิ้ง : รองรับชิ้นงานขนาดยาวในระหว่างการตัดเฉือน
 • Blade angle adjustment crank = หมุนปรับมุมใบเลื่อย
 • Vacuum attachment = อุปกรณ์สุญญากาศ : ระบบกำจัดฝุ่น
 • Mobile base = ฐานเคลื่อนที่ : อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และล้อสามารถล็อคตำแหน่งได้
 • Blade angle scale = มาตราวัดมุมใบเลื่อย
 • Blade height adjustment crank = หมุนปรับความสูงของใบเลื่อย
 • Lock knob = ปุ่มล็อค : หมุนปรับการตั้งค่าให้คงที่ โดยขันให้แน่นก่อนใช้งาน
 • On/Off switch = ปุ่มเปิด-ปิด โต๊ะเลื่อย : หากดึงปลั๊กเครื่อง สวิตช์แม่เหล็กจะปิดใบเลื่อย
 • Optional rip fence =  รั้วป้องกัน : รั้วที่ยาวขึ้นแทนที่รั้วมาตรฐาน เมื่อใช้ตารางส่วนต่อขยาย
 • Hold-down device = อุปกรณ์ยึดค้างไว้ : จับชิ้นงานให้แน่น ทั้งโต๊ะเลื่อยและรั้วริป เพื่อการตัดอย่างปลอดภัย
 • Auxiliary fence = รั้วเสริม : ไม้หรือไม้รั้วซอยยึด และขยายความสูงของรั้วและป้องกัน
 • extension table = ตารางส่วนขยาย : เพิ่มพื้นที่การทำงาน เพื่อความสะดวกในการตัดกระดาน และแผ่นขนาดใหญ่
 • Rip fence guide bar = แถบนำรั้วริป : ยึดรั้วริปเสริมเข้ากับโต๊ะขยาย เป็นส่วนที่ใช้บังคับชิ้นงานที่ตัด รั้วนี้สามารถปรับเลื่อนไป-มาบนโต๊ะเลื่อยและยึดให้อยู่ในตำแหน่งใดๆ ก็ได้
 • Fence lock = ล็อครั้ว : ยึดรั้วซอยตำแหน่งคงที่

การติดตั้งและตั้งค่า โต๊ะเลื่อย วงเดือน

ถึงแม้ว่า โต๊ะเลื่อย ของคุณจะพร้อมสำหรับการตัดครั้งแรก หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนสำหรับคุณ หากบ้านคุณมีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่สามารถตัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เว้นแต่ชิ้นส่วนที่ปรับได้นั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โต๊ะเลื่อยกับชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องกันอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ทำให้คุณรำคาญ หงุดหงิดใจ รวมถึงการสั่นสะเทือนมากเกินไป ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการดีดกลับ, ความเสียหายของใบเลื่อย, รอยไหม้บนชิ้นงาน ตลอดจนการตัดที่ไม่ถูกต้อง แม้ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้คุณภาพ และความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ลดลงได้

ส่วนที่ต้องให้ความสนใจมากที่สุดคือส่วนที่สัมผัส และนำชิ้นงานระหว่างการตัด คือ โต๊ะเลื่อย, ใบมีด, เกจวัดองศา และรั้วเหล็กฉีก นอกจากนี้เทคนิคต่างๆ ก่อนที่จะลงมือตัดได้อธิบายไว้ในบทนี้ ขั้นตอนแรกตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และถูกต้องตามขั้นตอนก่อน ถ้าหากคุณมีความจำเป็นต้องปรับชิ้นส่วนก็ลงมือจัดตำแหน่งเองได้เลย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยให้ถอดปลั๊กโต๊ะเลื่อยออก ปรับชุดสกรูใบเลื่อยของโต๊ะเลื่อยเพื่อจะได้ใบเลื่อยเรียบเสมอกับโต๊ะเลื่อย และหมุนใบเลื่อยไปที่การตั้งค่าสูงสุด จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้

เพื่อให้แน่ใจว่าโต๊ะเลื่อยของคุณได้รับการปรับอย่างถูกต้อง ให้ทำการทดสอบการตัดดูก่อนเล็กน้อย วิธีที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเลื่อยของคุณจะตัดเป็นเส้นตรงได้อย่างแม่นยำคือการตัดกระดานสี่เหลี่ยมเป็นสองส่วนแล้วพลิกชิ้นส่วนหนึ่งกลับจะต้องพอดีกัน โดยไม่มีช่องว่างใด ๆ เหมือนก่อนตัด

เนื่องจากการสั่นสะเทือนตามปกติที่เกิดจากการตัดอาจทำให้การจัดวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง โดยให้ปรับแต่งโต๊ะเลื่อยของคุณเป็นระยะ ๆ ซึ่งช่างไม้จำนวนมากค่อนข้างใช้เวลาในการปรับเลื่อยก่อนที่จะเริ่มแต่ละงาน

การจัดตำแหน่ง โต๊ะเลื่อย วงเดือน และใบเลื่อย

1. กำลังตรวจสอบการจัดตำแหน่งตารางโต๊ะเลื่อย

วางตำแหน่งเกจวัดองศาไว้ด้านหน้าของใบเลื่อย ซึ่งมันจะทำหน้าที่จับหรือยึดบล็อกกับไม้ฉากที่พอดีตัวเข้ากับเกจวัดองศาแล้วชนปลายบล็อกกับฟันใบเลื่อยดังรูป จากนั้นเลื่อนเกจวัดองศาและบล็อกไม้เข้าหากันไปทางด้านหลังของโต๊ะ โดยปรับและหมุนด้วยมือของคุณเอง ดังนั้นบล็อกควรยึดติดกับฟันในขณะที่ใบเลื่อยหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลัง หากมีช่องว่างระหว่างบล็อกกับฟัน หรือบล็อกยึดติดกับใบเลื่อยขณะหมุน

กำลังตรวจสอบการจัดตำแหน่งตาราง
กำลังตรวจสอบการจัดตำแหน่งตาราง

2. การตรวจสอบมุมใบเลื่อยโต๊ะเลื่อย

ถอดใบเลื่อยออก จากนั้นนำไม้ฉากมาวัดเข้ากับใบเลื่อยระหว่างฟันดังภาพ ใบเลื่อยควรแนบชิดไปกับใบเลื่อย หากเกิดมีช่องว่างระหว่างทั้งสอง ให้คุณหมุนปรับมุมใบเลื่อยจนกระทั้งใบเลื่อยวางชิดกับใบเลื่อยกับไม้ฉาก

การตรวจสอบมุมใบเลื่อย
การตรวจสอบมุมใบเลื่อย

การทำให้รั้วซอยได้มุมฉากกับโต๊ะเลื่อย วงเดือน

1. การปรับรั้วให้ตรงกับโต๊ะเลื่อย 

                หลังจากที่คุณเอาเกจวัดองศาออกจากช่องโต๊ะ ให้คุณใช้ไม้ฉากเซททุกอย่างให้เป็นมุมฉากขนาดไปกับแนวโต๊ะ พร้อมกับขอบของแถบเกจ หากไม่เป็นเช่นนั้นให้ใช้ที่จับปรับบนเกจเพื่อยกทั้งสองมุม แล้วเชื่อมต่อกับมาตรวัด (ด้านบน) ทั้งนี้ใบเลื่อยกับไม้ฉากควรพอดีกับมาตรวัด

การปรับรั้วให้ตรงกับโต๊ะเลื่อย
การปรับรั้วให้ตรงกับโต๊ะเลื่อย

2. การปรับรั้วตัดให้ตรงกับใบเลื่อยโต๊ะเลื่อย

                ใช้ไม้ฉากของช่างไม้กับมาตรวัดรั้วตัดควรพอดีกับมาตรวัดให้ได้ 90 องศา  หากมีช่องว่างระหว่างทั้งสองให้คลายที่จับปรับบนเกจ (ด้านบน) และหมุนหัวรั้วตัด เพื่อให้ชิดกับไม้ฉาก จากนั้นขันที่จับปรับบนเกจให้แน่น

การปรับรั้วตัดให้ตรงกับใบเลื่อย
การปรับรั้วตัดให้ตรงกับใบเลื่อย 

การปรับรั้วริปของโต๊ะเลื่อย

Miter gauge slot = สล็อตเกจวัดองศา / เอียงสล็อต             Hex wrench = ประแจหกเหลี่ยม

   การจัดแนวรั้วซอยของโต๊ะเลื่อย

ตั้งค่าร่องรั้วซอยข้างช่องเกจรั้วซอย หากมีช่องว่างระหว่างทั้งสองให้จัดแนวรั้วตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในคู่มือ ซึ่งโต๊ะเลื่อยที่แสดงในรูปนี้ ให้หมุนสลักเกลียวปรับที่ด้านหน้าโต๊ะด้วยประแจหกเหลี่ยม

การจัดแนวรั้วซอย
การจัดแนวรั้วซอย

เคล็ดลับ(ไม่ลับ)ของโต๊ะเลื่อย

เคล็ดลับ(ไม่ลับ)
เคล็ดลับ(ไม่ลับ)

ความปลอดภัยในการใช้งานโต๊ะเลื่อย วงเดือน

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ พอๆกับเทคนิคที่ถูกต้อง เนื่องจากโต๊ะเลื่อยเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังมาก เลยทำให้อุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดในโลกนี้ไม่ชดเชยการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดถ้าหากคุณใช้งานผิดวิธี หรือรีบร้อนจนเกินไป ฉะนั้นช่างไม้ก็ไม่ควรกังวลใจเมื่อจะต้องเข้าใกล้ชิดโต๊ะเลื่อย ในขณะที่ผู้ใช้งานบางคนลังเลที่จะถือจับชิ้นงานให้แน่นระว่างปฏิบัติติงาน เพราะเมื่อลงมือตัดต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย ซึ่งต้องมีการทำความเข้าใจ และระมัดระวังในเครื่องจักรก่อนการใช้งาน 

อ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเลื่อยของคุณ ก่อนที่จะเริ่มงาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณรู้วิธีใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขณะใช้เครื่อง โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แท่งกด หรือแผงขนนก ดังที่แสดงในบทนี้ ประโยชน์คือปกป้องนิ้วของคุณจากความเสี่ยงในการใช้ใบเลื่อย

อุปกรณ์ยึดต่างๆตามที่ได้พูดถึงไปคราว ๆ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยางหนึ่งเช่นกัน และไม่ควรละเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่นิ้วมือและมือของคุณเท่านั้นที่มีความเสี่ยง นอกเหนือจากนี้การปฏิบัติติงานที่ปลอดภัยยังมีอุปกรณ์ที่ป้องกันเสียง, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น

เมื่อเข้าใกล้เขตอันตรายของโต๊ะเลื่อย

                เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากใบเลื่อยให้ตื่นตัวต่อ “พื้นที่/เขตอันตราย” ควรออกห่างประมาณ 3 นิ้ว (8 ซม.) ของใบเลื่อย ทั้งด้านบนหรือด้านในด้านหนึ่ง ดังนั้นอย่าให้มือของคุณล้ำเข้าไปเกินโซนนี้ทุกครั้งที่ใช้เลื่อย ถึงแม้ว่าใบเลื่อยจะมีฝาครอบคลุมอยู่แล้วก็ตาม เมื่อจะใช้งานให้นำแท่งหรือบล็อกผลักชิ้นงานไปแทนการใช้มือของคุณ

เมื่อเข้าใกล้เขตอันตราย
เมื่อเข้าใกล้เขตอันตราย
Tips! ความปลอดภัยในการใช้โต๊ะเลื่อย
Tips! ความปลอดภัยในการใช้โต๊ะเลื่อยวงเดือน
วิธีการทำงานของฝาครอบใบเลื่อย ปกป้องนิ้วและป้องกันการดีดกลับ
วิธีการทำงานของฝาครอบใบเลื่อย ปกป้องนิ้วและป้องกันการดีดกลับ

ค้นหา โต๊ะเลื่อยวงเดือน อื่นๆ ได้ที่นี่

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by Katsaraporn

ซิลิโคน

6 ประโยชน์ของซิลิโคน ที่คุณต้องรู้ก่อนใช้งาน

เครื่องอัดลม

คู่มือการเลือกซื้อ ปั๊มลม และเครื่องอัดลม ให้เหมาะกับงานของคุณที่สุด