in

ประเภทของ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับเหล็กหรือชิ้นงานที่เป็นโลหะ สําหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แรกเริ่มจะไม่ต้องการแรงดันไฟฟ้า (V) มาก และต้องการกระแส (W) มาก ในปัจจุบันเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้มีการ พัฒนารูปแบบให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น ประหยัดไฟมากขึ้นแถมยังเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น และในปัจจุบันเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สามารถแบ่งชนิดตามลักษณะการจ่าย พลังงาน โดยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

เครื่องเชื่อม
เครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสคงที่ (Constant Current) 

จะเป็นระบบที่ใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าธรรมดา โดยใช้กับกรรมวิธีเชื่อมแบบต่างๆ เช่น ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กคาร์บอนและการเชื่อมสลัก สําหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์ จะต้องใช้ลวดขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในลักษณะนี้จะต้องใช้เครื่องป้อนลวดชนิด ไวต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

ข้อมูล

แรงเคลื่อนไฟฟ้า = การไหลขอไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า = การไหลขอไฟฟ้า

แอมแปร์ = การวัดกระแสไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมแบบแรงดันไฟฟ้าคงที่ (Constant Voltage) 

มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 40 โวลต์ ขณะทําการเชื่อมหรือวงจรปิดแรงเคลื่อนจะอยู่คงที่ไม่ เปลี่ยนแปลงมากนัก หากปรับกระแสไฟเชื่อมสูงแรงเคลื่อนจะลดลงเล็กน้อย จึงเป็นระบบที่ใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ที่ต้องใช้เครื่องป้อน ลวดแบบความเร็วคงที่ อย่าง เช่น การเชื่อมมิก/แมก หรือการเชื่อมใต้ฟลักซ์ที่ใช้ลวดเชื่อมเล็ก เครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตออกมาเฉพาะกระแสตรงเท่านั้น

ประเภทของ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

1

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบมีหม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer Welding Machine
เครื่องเชื่อม
Transformer Rectifier Welding Machine

เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง ซึ่งในหลัก การทํางานนั้น จะแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง และกระแสไฟฟ้าต่ําจากต้นกําเนิด เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ําและกระแสสูง เพื่อใช้งานในการเชื่อมโลหะ

2

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบมีหม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer Rectifier Welding Machine
เครื่องเชื่อม
Transformer Rectifier Welding Machine

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบมี หม้อแปลงชนิดนี้ จะเพิ่มตัวเร็กติไฟเออร์เข้ามา สําหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เป็นกระแสตรง

3

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามอเตอร์เจนเนเรเตอร์

Generators Welding Machines
เครื่องเชื่อม
Generators Welding Machines

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้ จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสตรง (DC) เพียงอย่างเดียว และมีเสียงการทํางานที่เงียบกว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังมีการบํารุงรักษาต่ําอีกด้วย

4

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อน

Engine Welding Machine
เครื่องเชื่อม
Engine Welding Machine

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้ จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสร้าง พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ โดยใช้น้ํามันเชื้อเพลิง เช่น น้ํามันเบนซิน เป็นต้น ในการกําเนิดกระแสไฟฟ้าในการเชื่อม

5

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์

Inverter Welding Machine
เครื่องเชื่อม
Inverter Welding Machine

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้ สามารถใช้งานได้หลากหลาย บางรุ่นใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าจากกระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และมี การใช้พลังงานแบบผสมผสานกับการเชื่อมไฟฟ้าอีกด้วย

เช็คราคา เครื่องเชื่อม ได้ที่นี่

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by TiTlECNx

อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..จะหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

เครื่องมือช่าง

พื้นฐานและเคล็ดลับสำหรับการใช้งาน เครื่องมือช่าง

ชุดไขควง

รีวิว ชุดไขควง SANYO MULTI TOOL 10 Made in Japanใช้กับ เลื่อยยนต์ และ เครื่องตัดหญ้า พกง่ายในชุดเดียว