in

ชนิดต่างๆของ มีดกัด ที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน

ชนิดของมีดกัด

มีดกัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเครื่องกัด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการตัดวัสดุหรือชิ้นงานต่างๆ และในบางครั้งอาจจะใช้งานในเครื่องกลชนิดอื่นๆ มีดกัดส่วนใหญ่มักทำมาจากเหล็กกล้ารอบสูง HSS หรือส่วนปลายของมีดที่เป็นคาร์ไบด์ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้หลากหลายแบบ มีดกัดแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

มีดกัด แกนนอน

มีลักษณะรูปทรงกระบอกหน้ากว้างหรือหน้าแคบ และจะมีคมตัดพันอยู่รอบๆ จะใช้ติดตั้งเข้ากับแกนสวมมีด มีหลายแบบ 

มีดกัด ผิวราบ

มีดกัดชนิดนี้จะมีทั้งแบบหน้ากว้างและหน้าแคบ และมีคมตัดเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว หรือมีด้ามจับคล้ายกับดอกสว่าน และยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ

  • มีดกัดงานเบา เป็นมีดกัดที่มุมเอียงไม่มาก จึงทำให้มีคมตัดมากใช้ในการตัดชิ้นงานบางๆ
  • มีดกัดงานหนัก การกัดผิวชิ้นงานให้ลึกเพื่อเอาชิ้นงานออกมากขึ้น จึงมีมุมเอียงเพิ่มขึ้น 45 องศา ทำให้มีคมตัดน้อยลง

มีดกัดคมตัดข้าง และคมตัดหน้า

มีคมตัด 3 ด้านคือ คมตัดด้านข้างตรงทั้งสองด้าน และคมตัดด้านหน้าอีกหนึ่งด้าน ทำให้การกัดร่องจะไม่มีเศษโลหะอัดในร่องอัด เพราะจามคมตัดด้านข้างจะตัดเศษโลหะออกไป

มีดกัด คมตัดข้างด้านเดียว

เป็นมีดตัดที่มีคมตัดด้านหน้าเอียงไปทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือเพียงด้านเดียว ใช้กัดงานบ่าฉากหรือใช้มีดกัดคมตัดข้างทางด้านซ้ายมือและขวามือมาประกอบอยู่บนแกน

ประเภทของมีดกัดแดนนอน

มีดกัด สลับคมข้าง

เป็นมีดกัดที่คล้ายกับมีดกัดคมตัดข้างและคมตัดหน้า แต่มีดกัดชนิดนี้คมมีดจะถูกวางเอียงทำมุมสลับกัน ทำให้คมมีดทางด้านข้างของมีดกัดถูกวางสลับกัน เพื่อช่วยลดการสะท้านเวลาตัดกัดร่องลึกๆ และกัดงานหนัก

มีดกัด เฟือง

เป็นมีดกัดขึ้นรูปฟันเฟือง ลักษณะของคมมีดนี้จะไม่มีคมตัดทางด้านข้าง จะมีคมตัดเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น สามารถประกอบเข้ากับเพลามีดกัดได้ทั้งเพลากัดแกนตั้งและเพลากัดแกนนอน

มีดกัด เรียวเดี่ยว

เป็นมีดกัดที่ปลายของคมตัดจะถูกวางเรียวไปทางด้านข้างโดย มีมุมคมตัดเรียวประมาณ 45 องศาหรือ 60 องศา ใช้ในการตัดร่องหางเหยี่ยว

มีดกัด เรียวคู่

เป็นมีดกัดที่ปลายของคมตัดถูกวางเรียวที่ผัวทั้ง 2 ด้านมาบรรจบกันตรงกลางของมีดกัด เป็นมุมตัดเรียว 45 องศา 60 องศา หรือ 90 องศา ใช้ในการกัดร่องเกลียว

มีดกัด เฟืองแบบฮ็อบบิ้ง

เป็นมีดกัดที่มีฟันเฉียงวางเรียงกันคล้ายเกลียวนอต ฟันต่างๆ จะทำให้เกิดขอบตัด เพื่อขึ้นรูปฟันเฟืองแบบหลายๆ ฟันำร้อมกัน สำหรับการกัดตกแต่งฟันเฟืองตรง เฟืองฟันเฉียง และเฟืองสะพาน ซึ่งวิธีการกัดเฟืองแบบฮ็อบบิ้งจะดีกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจากกัดเฟืองได้อย่างรวดเร็วและมีราคาต้นทุนต่ำ

มีดกัด เลื่อย

เป็นมีดกัดที่มีลักษณะคล้ายกับใบเรื่อยวงเดือน ใช้สำหรับกัดร่องของชิ้นงานที่มีขนาดบาง หรือกัดร่องงานลึกมากๆ

มีดกัด มุมมน

จะถูกติดตั้งอยู่บนแกนจับมีดกัด ในการกัดอาจจะใช้มีดกัดมุมมนเพียงตัวเดียวหรือติดตั้งเป็นคู่อยู่บนแกนจับมีดกัดมุมมนจะมีช่องทางด้านข้างและทางด้านรัศมี

มีดกัด คมเว้า

จะมีฟันโค้งลงบนผิวเส้นรอบวงของมีดกัด ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวครึ่งวงกลมแบบนูนบนชิ้นงาน

มีดกัด คมนูน

จะมีฟันโค้งขึ้นบนพื้นผิวเส้นรอบวงของมีดกัด ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวครึ่งวงกลม แบบเว้าบนชิ้นงาน

มีดกัด แกนตั้ง

จะมีลักษณะคล้ายกับดอกสว่านที่มีฟันตัดตรงหรือพันเป็นเกลียวตั้งแต่ 2 คมตัดขึ้นไป ด้ามจับจะมีทั้งตรงและทรงเรียว มีดกัดแกนตั้งทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงหรือคาร์ไบด์ในการใช้งานสามารถประกอบดอกกัดเอนด์มิลเข้ากับอะแดปตอร์ด้วยนอตหรืออุปกรณ์จับยึดอื่นๆ

ดอกเอนด์มิล

มีรูปร่างหลากหลายแบบหลายลักษณะตามความต้องการใช้งานโดยที่ปลายดอกกัดจะไม่แหลมคมเหมือนดอกสว่าน คมตัดจะมีทั้งแบบฟันเฉียงหรือแบบฟันตรงรอบแกน ใช้ในการกัดร่อง และการกัดขึ้นรูปดอกเอนด์มิลมี 2 แบบคือ 1.ขอบตัดเฉียง 5 คมตัด  2.ขอบตัดตรง 3 คมตัด การทำงานมีหลายแบบได้แก่ งานกัดชิ้นงานเหลี่ยม งานกัดชิ้นงานกลม งานกัดชิ้นงานพื้นผิวเอียง งานกัดชิ้นงานรูผิวเรียบ งานกัดร่องฉาก งานกัดบ่าฉาก งานกัดขึ้นบ่าเฉียง งานกัดมุมเอียง และงานกัดรูปร่อง

ประเภทของมีดกัดแกนตั้ง

ดอกเอนด์มิลงานหยาบ

ใช้สำหรับงานกัดเอาชิ้นงานออก อย่างรวดเร็ว ดอกเอนด์มิลชนิดนี้จะมีฟันตัดรูปทรงหยักอยู่รอบๆ แกนฟันหยักเหล่านี้จะเป็นขอบตัดเหลี่ยมที่ตัดชิ้นงานขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้ได้พื้นผิวชิ้นงานที่ค่อนข้างหยาบ ซึ่งในระหว่างการกัด ฟันตัดหลายๆซี่จะสัมผัสกับชิ้นงาน ทำให้ลดเสียงที่เกิดจากการสั่น

ดอกกัดร่องลิ่ม

เป็นดอกกัดที่มีคมอยู่รอบๆ ตัวและด้านหน้าจะเว้าลึกลงไป ดอกกัดนี้สามารถกัดได้ในแนวตั้งและแนวนอน ดอกกัดนี้ส่วนมากจะใช้กัดร่องลิ่มตามขนาดของดอกกัด นอกจากการกัดร่องลิ่มแล้วยังสามารถกัดงานที่มีรูปร่างต่างๆ ได้ความต้องการ เช่น ร่องตัวที

ดอกเอนด์มิลปลายมนกลม

ใช้สำหรับการกัดผิวโค้งในการ ทำแม่พิมพ์หรือกัดมุมมนของชิ้นงาน

ดอกเอนด์มิลหางเหยี่ยว

ใช้ในการกัดร่องหางเหยี่ยว

มีดกัดคาร์ไบด์

เป็นมีดกัดสมัยใหม่สำหรับสายการผลิตขนาดเล็กหรือการผลิตในปริมาณมาก ที่มีการทำงานหลายรูปแบบพื้นฐาน การออกแบบอยู่ที่การทำงานปาดผิวที่มีคุณภาพสูง ทั้งเหมาะสำหรับงานกัดหยาบจนถึงงานกัดระเอียด

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by TiTlECNx

อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..จะหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

ประเภทของ เครื่องกัด ที่คุณต้องรู้

คีม

8 ประเภทคีม ใดบ้างที่นิยมใช้กันมากที่สุด