in

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า ในบ้านของคุณที่ขาดไม่ได้

เซอร์กิตเบรกเกอร์

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า คัตเอาต์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ มีหน้าที่ในการตัดระบบไฟฟ้า เมื่อเราไม่ต้องการให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจุดหนึ่งจุดใดของตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้าย่อย หรือไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการซ่อมแซม และป้องกันอันตรายต่อระบบ ที่มาจากกระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร หรือคุณอาจใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะรับได้

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้านี้โดยทั่วไปที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ซึ่งมีหลายขนาดหลายประเภท ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน หากอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้ามีขนาดสูงเกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟน้อย อุปกรณ์จะไม่ทํางาน หรือไม่ทําการตัดวงจรนั่นเอง เมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินพิกัด หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณอาจจะเกิดความร้อนจากหม้อแปลง ในวงจรระบบภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ หรือเกิดสายไฟฟ้าไหม้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง และทรัพย์สินของคุณนั่นเอง

สําหรับอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า หรือเบรกเกอร์สวิตซ์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะมีหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดเปิดด้วยมือ ที่จะเปิดวงจรแบบอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นว่านี้แล้ว ตัวระบบของเบรกเกอร์จะตัดวงจรไฟฟ้าทันที โดยคันโยกสวิตช์ปิดเปิดนั้นจะตกลงไป อยู่ที่ตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างตําแหน่งเปิดและปิด หรือที่บรรดาช่างผู้ชํานาญการเรียกกันจนติดปากว่า Trip (ทริป) นั่นเอง

เมื่อคุณหาสาเหตุในการทริปของเบรกเกอร์ได้แล้ว จะต้องรีเซ็ตเบรกเกอร์ก่อน โดยการโยกคันสวิตช์ลงไปตําแหน่งปิดจากนั้นจึงค่อยโยกคันสวิตช์ขึ้นไปตําแหน่งเปิด แต่ถ้าทําการรีเซ็ตระบบ เบรกเกอร์แล้ว แต่คันโยกไม่ยอมค้างที่ตําแหน่งเปิด ก็คือคันโยกสวิตช์เบรกเกอร์นั้น ยังคงตกลงมาที่ตําแหน่งตรงกลางหรือยังคงทริปอยู่นั่นเอง ขอแนะนําให้อย่าพึ่งฝืนรีเซ็ตอีกครั้ง ให้เร่งหาสาเหตุให้ได้เสียก่อนว่า การทริปของเบรกเกอร์นี้เกิดจากอะไรหากยังมีการไหลเกินพิกัดของกระแสไฟฟ้าอยู่ หรือยังคงมีการลัดวงจรเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ ระบบเบรกเกอร์นั้นจะไม่ ยอมให้เราสับคันโยกสวิตซ์ไปที่ตําแหน่งเปิดได้เลย 

ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรทดสอบก็คือ ลองถอดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกจาก ระบบไฟฟ้าเสียก่อน เช่น ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ เมื่อคุณถอดออกแล้วคุณค่อยไปรีเซ็ตเบรกเกอร์ดูอีกครั้ง ถ้าระบบเบรกเกอร์ไม่ทริปอีก ก็แปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวนั้นของเรามีปัญหาแน่นอน อย่านํากลับมาเสียบใช้อีก หรือหากรีเซ็ตเบรกเกอร์แล้ว ระบบยังคงทริปอยู่เช่นเดิม ก็แปลว่าเกิดปัญหาที่ระบบไฟฟ้าที่จ่ายออก มาจากตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก หรือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อยนั่นเอง อย่างนั้นคุณต้องหาสาเหตุให้เจอเสียก่อน เพราะบางครั้งอาจมีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นๆ ที่เป็นตัวสร้างปัญหา เช่น สายไฟในตู้ควบคุมเกิดไหม้แล้วหลบกัน (ไปแตะกัน) หรืออาจเกิดขึ้นในกล่องปล็กสวิตซ์ที่ใดที่หนึ่ง

เบรกเกอร์แต่ละประเภท

มิเนียเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

มิเนียเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

เบรกเกอร์ชนิดนี้จัดอยู่ในเบรกเกอร์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัดและปลดวงจรไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย ที่มีหน้าที่จ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยตรงหรือเป็นอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะห้องพัก ที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากจนเกินไป สําหรับเบรกเกอร์มิเนียเตอร์นี้ สามารถตัด หรือปลดวงจรไฟฟ้าได้ทั้งแบบกลไกแผ่นโลหะที่เกิดการโก่งตัวหรือเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ เพื่อตัดหรือปลดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดมีกระแสไฟฟ้าเกินหรือตัดวงจรนั่นเอง 

เทอร์มอลแมกเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์

เทอร์มอลแมกเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์

เทอร์มอลยูนิตนี้ ใช้สําหรับปลดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกิน อันเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีรูปแบบการทํางานตามกลไกอัตโนมัติที่ได้พัฒนาให้ เหมาะสําหรับการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นคือ เมื่อมีกระแสเกินไหลผ่านโลหะเกินกว่าที่เบรกเกอร์กําหนดไว้ เมื่อถึงเวลาตามคุณสมบัติของเบรกเกอร์ จะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่เกิน และเกิดความร้อนขึ้นในขณะนั้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะทําให้โลหะนั้นโก่งตัว เพื่อไปปลดหรือตัดวงจรไฟฟ้าตามระบบกลไกของเบรกเกอร์ชนิดนี้ หรือที่เรียกว่า เบรกเกอร์ทริปนั่นเอง

แม็กเนติก ยูนิตนี้ ด้วยระบบเบรกเกอร์ชนิดนี้ จะมีคุณสมบัติในการตัดหรือปลดวงจร ในกรณีที่เกิดกระแสลัดวงจร จึงจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจํานวนมาก ดังนั้นย่อมจะเกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง ด้วยคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั้น จะทําการดูดกลไกในระบบของเบรกเกอร์ เพื่อตัดหรือปลดวงจรไฟฟ้าไปที่ตําแหน่งทริปทันที ซึ่งเบรกเกอร์ชนิดนี้ สามารถตัดหรือปลดวงจรได้ไวกว่าแบบเทอร์มอลยูนิตมาก

โซลิดสเตททริป เซอร์กิตเบรกเกอร์

โซลิดสเตททริป เซอร์กิตเบรกเกอร์

สําหรับเบรกเกอร์ โซลิดสเตรทชนิดนี้ จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่ในการวิเคราะห์กระแส เพื่อตัด หรือปลดวงจรไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนว่าเบรกเกอร์ชนิดนี้ย่อมมีความแม่นยําในการวัดค่ากระแสไฟและไวกว่าเทอร์มอลยูนิต หรือแม็กเนติกยูนิตมาก  นอกจากนี้โซลิดสเตรท ทริป ยังสามารถตั้งค่ากระแสตามที่ต้องการได้อีกด้วย เช่น เราสามารถเลือกให้เบรกเกอร์ตัดวงจรที่กระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ ก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่ขอแนะนําให้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนว่าอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถทนกระแสได้ตามที่ตั้งค่ากระแสที่เบรกเกอร์ไว้หรือไม่ เนื่องจากการที่เราตั้งค่ากระแสเกินกว่าพิกัดที่อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะรับได้ โซลิดสเตรท ทริป เบรกเกอร์ ย่อมจะไม่มีการตัด หรือปลดวงจรลงแต่อย่างใด อาจสร้างความเสียหายในภายหน้าได้

แอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

แอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

เป็นเบรกเกอร์ที่ใช้กับแรงดันกระแสมากกว่า 1,000 โวลต์ เป็นเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็น เบรกเกอร์หลักที่มักใช้งานในระบบไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่มีเครื่องใช้ ไฟฟ้าขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ด้วยแอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ จะมีระบบดับ การอาร์กเมื่อเกิดความร้อนที่สูงสุดจนเกิดประกายไฟเผาไหม้ ซึ่งจะมือปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยํา และสามารถรับกระแสที่ลัดวงจรได้ในจํานวนมากๆ

ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่เหมาะกับเมนสวิตช์

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า (แอมแปร์)ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสม
มิเตอร์ขนาด 5 (15)16
มิเตอร์ขนาด 15 (30)50
มิเตอร์ขนาด 30 (75)100
มิเตอร์ขนาด 50 (100) 125

เช็คราคา อุปกรณ์ไฟฟ้า อื่นๆได้ที่นี่

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by TiTlECNx

อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..จะหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

เลื่อยองศา โต๊ะเลื่อวงเดือน

จริงหรือไม่! แท่นตัดไฟเบอร์-เลื่อยองศา ใช้แทนกันได้?

เลื่อยองศา

7 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลือก “เลื่อยองศา” ที่ดี