in

ประเภทของ เครื่องกัด ที่คุณต้องรู้

เครื่องกัด

เครื่องมือกลชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานได้กว้างขว้าง เครื่องกัดเป็นวิธีการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพมาก ชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีการกัดเฉือนจากเครื่องกัด จะมีคุณภาพสูงกว่างานเจาะ กลึง และงานไส เพราะจากระยะการป้อนตัดของคมมีดสามารถทำได้ดีกว่า ทำให้ชิ้นงานมีความละเอียดและมีความประณีตสูง 

ในกระบวนการผลิต เครื่องกัดจะเป็นเครื่องมือกลที่มีความสำคัญมากโดยสามารถใช้มีดกัดคมตัดเดี่ยวหรือหลากหลายคมตัดที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานกัด กัดพื้นผิวราบ เรียบ กัดเซาะ กัดร่องลิ่ม กัดส่วนโค้งเป็นเส้นทาง เจาะรู ทำร่อง ขึ้นรูปทรงกลม ตัดเฟือง และอื่นๆ ให้มีพื้นผิวที่ละเอียด สมบูรณ์ และถูกต้อง

หลักการทำงานของ เครื่องกัด

ชิ้นงานจะถูกวางยึดอยู่กับโต๊ะงานของเครื่องกัด โต๊ะงานจะถูกควบคุมการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเพื่อป้อนชิ้นงานเข้าหามีดกัดที่ถูกติดตั้งบนแกนหมุนหรือแกนสวมมีดกัดและหมุนอยู่กับที่ด้วยความเร็วสูง ฟันของมีดกัดจะตัดโลหะออกจากผิวของชิ้นงานและได้รูปร่างตามที่ต้องการ

ประเภทของ เครื่องกัด

เครื่องกัด แกนนอน

เครื่องกัดแกนนอน

เครื่องกัดชนิดนี้มีดกัดจะติดตั้งอยู่บนแกนสวมมีดกัดในแนวราบ และวางอยู่เหนือโต๊ะงาน โต๊ะจับชิ้นงานจะเคลื่อนที่ในแกน x-y-z ข้อดีคือ มีดกัดถูกติดตั้งอย่างหนาแน่นในแกนสวมมีด ทำให้สามารถกัดงานหนักได้ดี กำจัดวัสดุได้อย่างรวดเร็ว ใช้กัดงานร่องงานราบ และอาจจะติดตั้งมีดกัดหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกันบนแกนสวมมีด สามารถกัดร่องเอียง รัศมี หรือส่วนต่างๆที่ต้องการได้ 

โครงสร้างของ เครื่องกัด แกนนอน 

1.ฐานเครื่อง จะมีความแข็งแกร่งและรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องกัด และยังทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำหล่อเย็น 

2.เสาเครื่อง โครงยึดหลักที่ติดตั้งในแนวตั้งบนฐานเครื่อง เสาเครื่องมีรูปทรงเป็นช่องด้านในและมีกลไกขับเคลื่อนสำหรับแกนหมุนและโต๊ะงาน

3.แท่นรองโต๊ะงาน เป็นเหล็กหล่อแข็งที่ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของเสาเครื่อง แท่นรองโต๊ะงานจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง และการเคลื่อนที่นี้จะช่วยปรับระยะห่างระหว่างมีดกัดกับชิ้นงานที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะงาน

4.แคร่เลื่อน จะวางอยู่ระหว่างแท่นรองโต๊ะงานและโต๊ะงาน แคร่เลื่อนจะเคลื่อนชิ้นงานตัดขวางกับมีดกัดคือ การเคลื่อนที่เข้าหรืออกบนรางเลื่อนของแท่นรองโต๊ะงาน 

5.โต๊ะงาน จะวางอยู่บนรางเลื่อนในแคร่เลื่อนและเป็นที่ยึดชิ้นงาน โต๊ะงานทำจากเหล็กหล่อและมีพื้นผิวด้านบนที่ราบเรียบและรางร่องตัวทีเพื่อติดตั้งสลักเกลียวยึดชิ้นงาน โต๊ะงานสามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทาง 

  • การเคลื่อนที่ในแนวตั้ง Y ขึ้นและลง โดยการเลื่อนแท่นรองโต๊ะงาน
  • การเคลื่อนที่ตัดขวาง Z เข้าหรือออก โดยการเลื่อนแคร่เลื่อนให้สัมพันธ์กับแท่นรองโต๊ะ 
  • การเคลื่อนที่ตามยาว X ซ้ายมือหรือขวามือ โดยมือหมุนเลื่อนที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของสกรูป้อน 

6.คานเพลาจับมือ จะติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของเสาเครื่อง ใช้เป็นอุปกรณ์รองรับแกนสวมมีดกัดและให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับพื้นผิวที่ถูกกัด 

7.แขนรับแกนสวมมีดกัด จะถูกติดตั้งเข้ากับคานเพลาจับมีดกัด และสามารถยึดมีดกัดที่ตำแหน่งต่างๆบนคานเพลาจับมีดกัด หน้าที่ของแขนรับแกนสวมมีดกัดคือ การจัดตำแหน่งและรองรับแกนสวมมีดกัดและขับมีดกัด

8.สกรูขับโต๊ะงาน แท่นรองโต๊ะงานและโต๊ะงานจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงด้วยสกรูขับโต๊ะงานที่ทำงานด้วยมือหรือการป้อนอัตโนมัติ

เครื่องกัด แกนตั้ง

เครื่องกัดแกนตั้ง

เครื่องกัดชนิดนี้แกนหมุนจะอยู่ในแนวตั้ง มีดกัดจะถูกยึดอยู่ในแกนหมุนและหมุนไปกับแกนของมัน แกติแกนหมุนสามารถยึดเข้าไปหาชิ้นงานที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะงานหรือสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อให้ชิ้นงานเลื่อนเข้าหาแกนหมุน เหมาะสำหรับการจับยึดมีดกัดแบบเอนด์มิล 

โครงสร้างของเครื่องกัดแกนตั้ง

  • ฐานเครื่องและเสาเครื่อง เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องกัดทำจากเหล็กหล่อ จึงทำให้มีความเสถียรและมีความแข็งแกร่ง ด้านหน้าของเสาเครื่องจะมีรางเลื่อนเพื่อให้แท่นรองโต๊ะงานเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง
  • แท่นรองโต๊ะงาน จะรองรับแคร่เลื่อน และโต๊ะงานจะถูกวางอยู่บนแคร่เลื่อนดดยจะมีแจ็คสกรูควบคุมการยกขึ้นและเลื่อนลงของแท่นรองโต๊ะงาน แคร่เลื่อนจะเลื่อนเข้าออกจากตัวเครื่องในแกน X โดยรางเลื่อนหางเหยี่ยว
  • โต๊ะงาน จะถูกวางอยู่บนแคร่เลื่อน โดยจะเคลื่อนที่จากทางด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง หรือจากซ้ายมือไปทางขวามือในแกน Y และชิ้นงานจะถูกยึดกับโต๊ะงานโดยใช้อุปกรณ์จับยึดประเภทต่างๆ
  • หัวเครื่อง เป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในกลุ่มชิ้นส่วนหลัก ประกอบด้วย 
  1. มอเตอร์ขับและสวิตช์เปิดปิด

2. สายพานขับหรือชุดเฟือง และคานเปลี่ยน

3. เพลาแกนหมุน

  • สกรูขับโต๊ะงาน แท่นรองโต๊ะงานและโต๊ะงานจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง Z ด้วยสกรูขับโต๊ะงานที่ทำงานด้วยมือหรือการป้อนอัตโนมัติ 

เครื่องกัด อเนกประสงค์

เครื่องกัด อเนกประสงค์

เครื่องกัดชนิดนี้สามรถทำงานได้อย่างกว้างขวางมาก แท่นจับชิ้นงานจะติดตั้งกับญานที่สามารถหมุนออกเป็นวงกลมได้ แท่นจับชิ้นงานสามารถเอียงได้ถึง 45 องศาและแท่นจับชิ้นงานสามารถหมุนรอบแกนตั้งได้ หมุนในแนวแกนตั้งและนอน ใช้ผลิตเฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง 

เครื่องกัด การผลิต

เครื่องกัด การผลิต

เป็นเครื่องกัดที่ใช้สำหรับกัดชิ้นงานที่มีขนากใหญ่และยาวมาก หรือการกัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง โดยฐานเครื่องจะถูกยึดติดกับหัวเครื่อง ฐานเครื่องนี้สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวขวางได้ โต๊ะงานจะถูกติดตั้งอยู่บนฐานเครื่อง แกนหมุนของเครื่องกัดจะถูกยึดอยู่บนหัวของแกนหมุนที่สามารถเคลื่อนที่ได้

เครื่องกัด แบบแพลนเนอร์

เครื่องกัด แพลนเนอร์

เครื่องกัดที่เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องกัดแบบฐาน แต่สามารถติดตั้งมีดตัดชนิดต่างๆ และแกนหมุนจะมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่สัมพัน์กับการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน

เครื่องกัด CNC

เครื่องกัด CNC

เป็นเครื่องกัดอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องกัด ทำให้เครื่องกัดมีประสิทธืภาพมากขึ้น แกนหมุนสามารถหมุนเคลื่อนที่ได้ทั้ง 3 ทิศทาง และโต๊ะงานหมุนได้ 360 องศาการเคลื่อนที่ทั้งหมดเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยระแบบไฮดรอลิก ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำ ต้นทุนการผลิตต่ำลง ความต้องการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานน้อยลง

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by TiTlECNx

อย่าหยุดตอนที่คุณเหนื่อย..จะหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว

เลือก สายไฟ อย่างไร ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ!

ชนิดต่างๆของ มีดกัด ที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน